מי שמבקשים להיות הורים מאמצים צריכים לענות על תנאים מסוימים
אימוץ ילד בארץ נעשה באמצעות השירות למען הילד
ההורים המאמצים הופכים להיות הוריו של הילד המאומץ לכל דבר ועניין

אימוץ ילד בישראל נעשה באמצעות השירות למען הילד (רק עובד סוציאלי על-פי חוק האימוץ רשאי למסור ילד לאימוץ בארץ).

 • בתהליך האימוץ, הילד המאומץ מתנתק ממשפחתו הביולוגית והופך להיות חלק מהמשפחה המאמצת.
 • ההורים המאמצים הופכים להיות הוריו של הילד המאומץ לכל דבר ועניין.
 • בנוסף, הם זכאים לקצבאות והטבות, כגון חופשת לידה ודמי לידה, שעת הורות ועוד. למידע נוסף על זכויות ההורים המאמצים, ראו בפורטל אימוץ.
שימו לב
 • אימוץ ילד מחו"ל אפשרי רק באמצעות עמותה מוכרת שקיבלה אישור לעסוק באימוץ בין-ארצי משר העבודה והרווחה ומשר המשפטים.
 • למידע נוסף ראו אימוץ בין ארצי באתר משרד הרווחה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני זוג נשואים המקיימים משק בית משותף לפחות שנתיים.
 • פונים יחידים (כלומר ללא בני זוג) יכולים להיות מועמדים לאימוץ ילד בכל אחת מהנסיבות הבאות:
  • לא נמצא זוג שביקש לאמץ את הילד (למשל במקרה של אימוץ ילד בוגר עם מוגבלות).
  • בן זוגם נפטר, והם מבקשים לאמץ את ילדו.
  • הורי הילד נפטרו, והם קרובי משפחתם המבקשים לאמץ אותו.
 • בנוסף, צריכים להתקיים כל התנאים הבאים:
  1. ההפרש בין גיל הילד לגיל של כל אחד מההורים המאמצים הוא 18 שנה לפחות ואינו עולה על 43 שנה. ניתן לחרוג מכלל זה כשמדובר באימוץ ילד של בן/בת זוג, או אם בית המשפט מתרשם כי זוהי טובת הילד.
  2. ההורים המאמצים צריכים להיות בני אותה דת כמו הילד המאומץ.
  3. ההורים המאמצים סיימו לפחות 12 שנות לימוד.
  4. להורים המאמצים יש הכנסה קבועה ויכולת לפרנס ולהיענות לצרכיו המשתנים של הילד המאומץ.
  5. באפשרות ההורים המאמצים להציע תנאי מגורים סבירים, כולל חדר פרטי עבור הילד המאומץ.
  6. ההורים המאמצים לא הורשעו בעבירה נגד קטינים, בעבירת מין או עבירת אלימות, או בעבירה אחרת שפוסלת אותם מלשמש כהורה מאמץ, בהתאם לשיקול דעת העו"ס.
  7. ההורים המאמצים בריאים נפשית ופיזית.
  8. התפקוד המשפחתי, הזוגי והחברתי של ההורים המאמצים תקין.
  9. על-פי התרשמות העו"ס, ההורים המאמצים מסוגלים להתמודד עם משימות האימוץ.

למי ואיך פונים?

 • מי שמעוניינים לאמץ ילד בארץ ימלאו שאלון למועמדים לאימוץ, ויצרפו את המסמכים הבאים:
  1. תמונה עדכנית של בני הזוג/המשפחה (לא תמונת דרכון).
  2. צילום תעודת זהות של כל אחד מהמבקשים, כולל הספח.
  3. מסמך רשמי המעיד על מעמד אישי (כגון צילום תעודת נישואין).
  4. תולדות חיים, בכתב יד, של כל אחד מהמבקשים.
  5. אישורים המעידים על הכנסות (צילום טופס 106, או טופס שומה אחרון ממס הכנסה, או 3 תלושי משכורת).
 • יש להגיש את טופס השאלון והמסמכים אל מזכירות השירות למען הילד במחוז שמתגוררים בו.
 • תאריך ההרשמה לשירות ייקבע על-פי היום שבו יתקבלו המסמכים.

שלבי ההליך

 • לאחר קבלת השאלון והמסמכים המצורפים, הפונים יוזמנו לפגישה עם עובדת סוציאלית בשירות למען הילד שתלווה אותם לאורך התהליך.
 • התהליך יכלול מספר מפגשים עם העובדת הסוציאלית, אבחון פסיכולוגי וביקור בביתם של המועמדים לאמץ, ובהמשך הכנה במסגרת קבוצתית לתפקידם החדש כהורים מאמצים.

חשוב לדעת

 • זוגות ללא ילדים יקבלו עדיפות באימוץ תינוקות וילדים עד גיל שנתיים.
 • זוגות שהם כבר הורים לילדים או זוגות ללא ילדים המסכימים לכך, יוכלו לאמץ ילדים מעל גיל שנתיים או ילדים עם צרכים מיוחדים.
 • בני זוג מאותו מין אינם פסולים מלשמש כהורים מאמצים, אך נטייתם המינית תילקח בחשבון בעת ההחלטה על אישור האימוץ. לפרטים נוספים ראו בפורטל אימוץ.
 • בני זוג יכולים לאמץ את ילדיהם הביולוגיים של בת/בן זוגם.
 • קרובי משפחה של הילדים המאומצים (כגון דודים או סבים) יכולים לאמץ את הילדים אם בית המשפט הורה זאת.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים