במקומות ציבוריים, בתחבורה ציבורית ובמקומות עבודה אסור להפלות אדם עיוור בשל היותו מלווה בכלב נחייה
במקרה של אפליה פסולה ניתן להגיש תביעה אזרחית לבית המשפט ולתבוע פיצוי של עד 50,000 ₪ - ללא הוכחת נזק
אפליית אדם עיוור שמלווה בכלב נחייה מהווה במקרים מסוימים עבירה פלילית שהעונש עליה הוא קנס

תקציר

אפליית אדם עיוור המלווה בכלב נחייה היא אפליה אסורה המהווה במקרים מסוימים עבירה פלילית.

מי זכאי?

שימו לב

איסור אפליה בתעסוקה

 • העובדה שאדם עיוור מלווה בכלב נחייה לא תשמש עילה לאי העסקתו במשרה כלשהי.

איסור אפליה במקומות ציבוריים ובתחבורה ציבורית

 • אין למנוע מאדם עיוור את האפשרות להיכנס למקום ציבורי או להשתמש בתחבורה ציבורית, רק בגלל היותו מלווה בכלב נחייה. למידע נוסף ראו:
 • אסור לגבות מאדם עיוור כל סוג של תשלום על כניסה למקום ציבורי או שימוש בתחבורה ציבורית, רק בשל העובדה שהוא מלווה בכלב נחייה.
דוגמה
 • במקומות ציבוריים שהכניסה אליהם היא חינם, לא יוטל תשלום כניסה על העיוור או על כלב הנחייה שלו.
 • במקומות ציבורים שהכניסה אליהם כרוכה בתשלום, לא יוטל על עיוור תשלום עבור כלב הנחייה.
 • כללים אלה חלים גם על בעלי תעודה שמעידה כי הם מאמנים של כלב בתהליך הכשרה או אומנים (מי שמגדלים כלב המיועד לשמש כלב נחייה, במהלך תהליך ההכשרה), וכל זאת בתנאי שהכלב מסומן בהתאם לתקנות.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה של אפליית אדם עיוור בשל היותו מלווה בכלב נחייה, ניתן לתבוע את המפלה.
 • בית המשפט רשאי לפסוק לאדם עיוור שהופלה בשל היותו מלווה בכלב נחייה פיצוי של עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק (ראו פסיקה בנושא).

חשוב לדעת

 • אפליית אדם עיוור שמלווה בכלב נחייה מהווה במקרים מסוימים עבירה פלילית שהעונש עליה הוא קנס.
 • לא כל יחס שונה מהווה בהכרח אפליה אסורה. ייתכנו מקרים שבהם היחס השונה שמופנה אל העיוור נעשה מטעמים ענייניים או מתחייבים, ולכן יהיה לגיטימי.
 • מותר למנוע את הכניסה עם הכלב למקומות ציבוריים או לאמצעי תחבורה ציבורית שעל פי דין אסור להיכנס אליהם עם כלב נחייה או עם כלב בתהליך הכשרה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים