נפגעי פעולת איבה שהם עיוורים בשתי עיניהם ונקבעה להם דרגת נכות בשיעור 100% זכאים לקבל כלב נחייה
בנוסף, הם זכאים להשתתפות בהוצאות על החזקתו של הכלב
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולת איבה שהם עיוורים בשתי עיניהם ונקבעה להם דרגת נכות בשיעור 100% זכאים לקבל כלב נחייה.

  • עיוורים המחזיקים בכלב נחייה זכאים להשתתפות בהוצאות על הכלב, שכוללת:
    • החזר מלא עבור טיפולים רפואיים הנדרשים לכלב.
    • מענק חודשי לכיסוי הוצאות שוטפות על החזקת הכלב, כגון מזון.
    • מענק שנתי לכיסוי טיפולים תקופתיים, כגון חיסונים, טיפולים מונעים, תספורת וכו'.
אזהרה
אסור להפלות אדם שמלווה בכלב נחייה במקומות ציבוריים, בתחבורה ציבורית ובמקום העבודה.

מי זכאי?

  • נפגעי פעולת איבה שהם עיוורים בשתי עיניהם ונקבעה להם דרגת נכות בשיעור 100%.

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים