הקדמה:

נפגע פעולת איבה שהוא עיוור בשתי עיניו עם דרגת נכות של 100% זכאי לקבל כלב נחייה
בנוסף זכאי הנפגע להשתתפות בהוצאות אחזקת הכלב- טיפולים רפואיים, תספורות והחזקתו השוטפת


נפגע פעולות איבה שהוא עיוור בשתי עיניו בדרגת נכות 100% זכאי לקבל כלב נחייה.

  • עיוור המחזיק כלב נחייה זכאי למענק חודשי לכיסוי הוצאות שוטפות של החזקת הכלב, כגון: אוכל תספורת וכו'.
  • בנוסף ישולם החזר מלא בעבור טיפולים רפואיים שהכלב נזקק להם.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • למימוש ההטבה יש לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו של הנפגע.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים