אסור לבטל מלגת מחקר בתואר מתקדם לסטודנטיות וסטודנטים שנעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר בעקבות לידה
אפשר להגביל את תקופת התשלום ל-15 שבועות
בתום תקופת המלגה אפשר להאריך אותה לתקופה שתימשך כמו תקופת ההיעדרות שניתן בה התשלום
למידע רשמי ראו סעיפים 11(א)-11(ג) לכללי זכויות הסטודנט


מוסדות לימוד לא רשאים לבטל מלגת מחקר לסטודנטיות וסטודנטים שלומדים לתואר שני או שלישי ונעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר בעקבות לידה.

  • ניתן להגביל את התקופה שבה משולמת המלגה ל-15 שבועות.
  • בתום תקופת המלגה הסטודנטיות והסטודנטים זכאים להאריך אותה לתקופה שתימשך כמו תקופת ההיעדרות שקיבלו בה את התשלום. המוסד הלימודי יהיה אחראי על תשלום המלגה בתקופת ההארכה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי כדי לקבל פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
דוגמה
הצגת אישור ממשרד הפנים או מבית החולים על מועד הלידה.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי מחויב לפרסם בכל שנה באתר האינטרנט ובשנתון/ידיעון את הפרטים על זכויותיהם של סטודנטים וסטודנטיות אחרי לידה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות