הקדמה:

אין לאשפז מטופל הידוע כי הוא חי עם HIV או איידס בבידוד רק בשל היותו נשא HIV או חולה איידס
על הצוות הרפואי להקפיד על שמירת הסודיות הרפואית של המטופל


על פי הנחיות משרד הבריאות, בעת הטיפול באדם הידוע כי הוא חי עם HIV או איידס, אין לאשפז אותו בחדר בידוד רק בשל היותו נשא HIV או חולה במחלת האיידס (המחלה הנגרמת כתוצאה מנגיף ה-HIV).

  • על הצוות הרפואי לשמור על סודיות רפואית של המטופל.
  • הנחיות אלו נועדו בין היתר למנוע תיוג מיותר של המטופל, למנוע מקרים של אפליה ולאפשר למטופל שירות רפואי ידידותי ורגיש לצרכיו.

מי זכאי?

  • חולה המטופל במוסד רפואי וידוע כי הוא חי עם HIV או איידס (המחלה הנגרמת מנגיף ה- HIV).

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.