לאדם שחי עם HIV או איידס יש זכות לקבל טיפול רפואי נאות ללא הפליה
לרופא אסור לסרב לטפל באדם שחי עם HIV או איידס
למידע נוסף ראו חוזר ראש שירותי בריאות הציבור מס' 13/11 מיום 16.11.2011 - התייחסות לאנשים החיים עם HIV, המטופלים במוסדות רפואיים


על פי חוק זכויות החולה, כל מי שנזקק לטיפול רפואי, זכאי לקבלו בהתאם לכל דין, ולתנאים וההסדרים הנוהגים מעת לעת במערכת הבריאות בישראל.

 • החוק קובע כי קבלת טיפול רפואי ללא הפליה וקבלת טיפול רפואי נאות הן זכויות להן זכאי כל אדם.
 • אדם שחי עם HIV או איידס, זכאי לקבל טיפול רפואי נאות ללא הפליה.
 • הימנעות של רופא מלטפל באדם שחי עם HIV או איידס, עלולה להוות הפליה אסורה.

מי זכאי?

 • כל אדם שחי עם HIV או איידס הפונה לקבלת טיפול רפואי.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

 • משרד הבריאות מפרסם מדי פעם הנחיות קונקרטיות לגבי הקפדה על טיפול שוויוני לאנשים שחיים עם HIV או איידס.
 • בין היתר קובע המשרד כי:
  • אסור לדרוש מהמטופל להיבדק לנוכחות הנגיף בדמו טרם פעולה כירורגית או אחרת לצורך הגנה על הצוות הרפואי, אלא לטובת המטופל בלבד ובכפוף להסכמתו;
  • בעת הטיפול בחולה שידוע כי הוא נשא HIV, אסור לסמן את הרשומה הרפואית שלו או דגימות/נוזלים מגופו בסימול מיוחד;
  • אין סיבה לנתחו אחרון מבין רשימת המנותחים שנקבעה לאותו היום;
  • אסור לאשפזו בחדר בידוד בשל היותו אדם שחי עם HIV או איידס.
 • על פי החלטת לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל, כל רופא מחוייב לטפל בכל חולה, גם אם הוא נשא HIV.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.