קבלת טיפול רפואי נאות וללא הפליה לנשאי HIV ולחולי איידס (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

לנשא HIV ולחולה איידס יש זכות לקבל טיפול רפואי נאות ללא הפליה
לרופא אסור לסרב לטפל בחולה איידס או בנשא HIV
למידע נוסף ראו חוזר ראש שירותי בריאות הציבור מס' 13/11 מיום 16.11.2011 - התייחסות לאנשים החיים עם HIV, המטופלים במוסדות רפואיים.

על פי חוק זכויות החולה, כל מי שנזקק לטיפול רפואי, זכאי לקבלו בהתאם לכל דין, ולתנאים וההסדרים הנוהגים מעת לעת במערכת הבריאות בישראל.

 • החוק קובע כי קיימות הזכות לקבל טיפול ללא הפליה והזכות לקבל טיפול רפואי נאות.
 • נשא / חולה איידס זכאי לקבל טיפול רפואי נאות ללא הפליה.
 • הימנעות של רופא מלטפל בחולה האיידס (או בנשא HIV) עלולה להוות הפליה אסורה.

מי זכאי?

 • נשא HIV או חולה איידס הפונה לקבלת טיפול רפואי.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

 • משרד הבריאות מפרסם מדי פעם הנחיות קונקרטיות לגבי הקפדה על טיפול שוויוני לחולי איידס ונשאי HIV.
 • בין היתר קובע המשרד כי:
 • אסור לדרוש מהמטופל להיבדק לנוכחות הנגיף בדמו טרם פעולה כירורגית או אחרת לצורך הגנה על הצוות הרפואי, אלא לטובת המטופל בלבד ובכפוף להסכמתו;
 • בעת הטיפול בחולה שידוע כי הוא נשא HIV, אסור לסמן את הרשומה הרפואית שלו או דגימות/נוזלים מגופו בסימול מיוחד;
 • אין סיבה לנתחו אחרון מבין רשימת המנותחים שנקבעה לאותו היום;
 • אסור לאשפזו בחדר בידוד בשל היותו נשא HIV או חולה איידס.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

<--

הרחבות ופרסומים

-->

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.