מי שאובחן כאדם החי עם HIV ובהמלצת הרופאים עליו ליטול טיפול תרופתי משולב ("קוקטייל"), זכאי לקבל אותו ללא תשלום
הטיפול התרופתי המשולב כלול בסל הבריאות


המטרה העיקרית בטיפול ב- HIV היא להוריד את רמת הוירוס בדם, עד לרמה שאינה מאפשרת מדידה.

 • אחד הטיפולים שנמצאו יעילים הוא טיפול תרופתי משולב (טיפול באמצעות שילוב של מס' תרופות) המכונה "קוקטייל".
 • הטיפול התרופתי המשולב אינו מעלים את נוכחות הנגיף בגוף, אך הוא נמצא יעיל במאבק לדיכוי של שכפול הנגיף ושיפור, תחזוקה ושמירה על איכות תאי מערכת החיסון ומניעת מחלות קליניות.
 • הטיפול התרופתי המשולב כלול בסל הבריאות, והמטופל זכאי לקבל אותו בחינם בקופת החולים בה הוא מבוטח.

מי זכאי?

 • אדם שאובחן כנשא של נגיף ה- HIV, והרופא המליץ על נטילת הטיפול התרופתי המשולב ("הקוקטייל").

תהליך מימוש הזכות

 • ההחלטה על התחלת הטיפול צריכה להתקבל על-ידי הרופא והמטופל, בהתאם למצב המטופל.
 • לאחר המלצת הרופא המטפל על הטיפול התרופתי המשולב, יקבל המטופל מרשם רפואי וייגש לגשת לבית המרקחת של קופת החולים בה הוא חבר ולקבל את התרופה ללא תשלום.

חשוב לדעת

 • לאדם שאובחן כנושא את נגיף ה- HIV, אין זכות אוטומטית להיות מטופל באמצעות הטיפול התרופתי המשולב:
  • ההחלטה על הצורך בטיפול היא החלטה מקצועית של הצוות הרפואי.
  • רק משהמליץ הרופא על הטיפול, זכאי המטופל לקבלו בבית המרקחת של קופת החולים (כחלק מסל הבריאות).
 • ההמלצה על הטיפול תינתן רק לאחר:
  1. עריכת בדיקה לגילוי נגיף HIV ואיבחון כנשא של הנגיף.
  2. קבלת הפניה להמשך טיפול במרפאת מומחים ל-HIV.
  3. עריכת 2 בדיקות דם במרפאת המומחים ל-HIV: ספירת cd4 ובדיקת עומס נגיפי. מטרת הבדיקות היא לדעת באיזו שלב נמצאת המחלה, ואם יש צורך בהתחלת טיפול תרופתי. כמו כן מסייעות הבדיקות לבדוק את יעילותן של התרופות שכבר ניתנות למטופל.
  4. החלטה של הרופא לאור תוצאות הבדיקות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הר"י.