הקדמה:

אין לנתח חולה אחרון מבין רשימת המנותחים באותו יום רק בשל היותו אדם שחי עם HIV או איידס


על פי הנחיות משרד הבריאות, אין לנתח אחרון, מבין רשימת המנותחים לאותו יום, חולה הידוע כי הוא אדם שחי עם HIV או איידס רק בשל כך.

  • הנחיות אלו נועדו בין היתר למנוע תיוג מיותר של המטופל, למנוע מקרים של אפליה ולאפשר למטופל שירות רפואי ידידותי ורגיש לצרכיו.

מי זכאי?

  • חולה העומד לפני ניתוח וידוע כי הוא נשא של נגיף ה- HIV או חולה במחלת האיידס.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.