הקדמה:

אין לנתח חולה אחרון מבין רשימת המנותחים באותו יום רק בשל היותו חולה איידס או נשא HIV


על פי הנחיות משרד הבריאות, אין לנתח אחרון, מבין רשימת המנותחים לאותו יום, חולה הידוע כי הוא נשא HIV רק בשל היותו חולה איידס או נשא HIV.

  • הנחיות אלו נועדו בין היתר למנוע תיוג מיותר של המטופל, למנוע מקרים של אפליה ולאפשר למטופל שירות רפואי ידידותי ורגיש לצרכיו.

מי זכאי?

  • חולה העומד לפני ניתוח וידוע כי הוא נשא HIV או חולה איידס.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.