הקדמה:

חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר) קובע אילו עובדי מדינה אינם רשאים להתמודד בבחירות לרשויות המקומיות


 • על פי חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), בעלי התפקידים הבאים לא יכללו כמועמדים לחברות במועצה של רשות מקומית:
  • שוטרים, סוהרים, פקחים ובעלי תפקיד הכולל סמכות חקירה, חיפוש או מעצר.
  • עובדי רווחה שתפקידם לתת סעד, לרוב בתחומי הרשות המקומית, אך לא רק בתחומה.
  • פקידי שומה, ופקידי גבייה שמקום עבודתם הוא בתחום אותה רשות מקומית.
  • מנהלי עבודה בעבודות ציבוריות שיזמה הממשלה, שמקום עבודתם הוא בתחום אותה רשות מקומית.
  • פקידים המוסמכים לתת דיור, להמליץ על מתן דיור או לבחור מועמדים לקבלת דיור.

חשוב לדעת

 • חבר מועצה של רשות מקומית שהיה לעובד מדינה בתפקידים שצויינו לעיל יחדל לכהן כחבר המועצה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים