הקדמה:

חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר) קובע עובדי אילו מוסדות ציבוריים אינם רשאים להתמודד בבחירות לרשויות המקומיות


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים