איסור מועמדות בבחירות לרשויות המקומיות לעובדי מוסד ציבורי (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר) קובע עובדי אילו מוסדות ציבוריים אינם רשאים להתמודד בבחירות לרשויות המקומיות

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים