הקדמה:

אסור למנוע מתלמיד חולה איידס או נשא HIV כל פעילות לימודית או חברתית בגן או בבית הספר, אלא אם הרופא המטפל בו נתן הוראות אחרות
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס/2(א)מיום 03.10.1999 - תלמידים נשאים או חולים באיידס


תלמיד, שהוא נשא HIV או חולה איידס, זכאי לכל הזכויות כמו כל תלמיד אחר.

  • אין למנוע ממנו כל פעילות לימודית או חברתית בגן או בבית הספר אלא אם הרופא המטפל בו נתן הוראות אחרות.

מי זכאי?

  • תלמיד בגן או בבית ספר שאובחן כנשא HIV או חולה איידס.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

  • חובה על אנשים המעורבים בהשגחה על הילד, בטיפול בו ובחינוכו (כולל הצוות החינוכי בבית הספר), והמודעים לדבר מחלתו או נשאותו, לכבד את זכותו של הילד לפרטיות ולשמור בסוד את דבר המחלה.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.