הקדמה:

אסור למנוע מתלמיד החי עם נגיף ה-HIV או חולה במחלת האיידס כל פעילות לימודית או חברתית בגן או בבית הספר, אלא אם הרופא המטפל בו נתן הוראות אחרות
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס/2(א)מיום 03.10.1999 - תלמידים נשאים או חולים באיידס


תלמיד, שאובחן כנשא של נגיף ה-HIV או תלמיד החולה במחלת האיידס, זכאי לכל הזכויות כמו כל תלמיד אחר.

  • אין למנוע ממנו כל פעילות לימודית או חברתית בגן או בבית הספר אלא אם הרופא המטפל בו נתן הוראות אחרות.

מי זכאי?

  • תלמיד בגן או בבית-ספר שאובחן כנשא של נגיף ה-HIV או חולה במחלת האיידס.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

  • חובה על אנשים המעורבים בהשגחה על הילד, בטיפול בו ובחינוכו (כולל הצוות החינוכי בבית הספר), והמודעים לדבר מחלתו או נשאותו, לכבד את זכותו של הילד לפרטיות ולשמור בסוד את דבר המחלה.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.