הקדמה:

במקרים מסויימים רשאי קטין לערוך בדיקה לגילוי נגיף ה- HIV גם ללא אישור הוריו או האפוטרופוס שלו
אסור לערוך בדיקה לקטין מתחת לגיל 14 ללא אישור הוריו, אלא אם צוות הכולל עו"ס ורופא אישר את ביצוע הבדיקה


במקרים מסויימים, רשאי קטין לערוך בדיקת דם לגילוי נגיף ה- HIV גם ללא הסכמת הוריו או האפוטרופוס שלו.

מי זכאי?

 • קטין מעל גיל 14- רשאי לערוך בדיקה לגילוי נגיף ה- HIV ללא אישור הוריו או האפוטרופוס שלו בהתקיים שני התנאים הבאים:
  1. הבדיקה תיערך במוסד רפואי שהוכר ע"י שר הבריאות לצורך זה.
  2. הבדיקה אושרה בכתב על-ידי רופא באותו מוסד רפואי.
 • קטין מתחת לגיל 14- לא תיערך בדיקה לקטין מתחת לגיל 14 ללא אישור הוריו או אפוטרופסו, אלא אם צוות הכולל עו"ס ורופא אישר את ביצוע הבדיקה.

תנאים לאישור בדיקה לקטין ללא הסכמת הוריו

 • הרופא יאשר בכתב את עריכת הבדיקה לאחר שהתקיימו התנאים הבאים:
  1. הרופא נתן לקטין הסבר מלא על אופן הבדיקה ומשמעותה, על דרכי ההידבקות בנגיף ה- HIV, ועל הדרכים למנוע הידבקות והרופא נוכח כי הקטין הבין את ההסבר.
  2. הרופא שוחח עם הקטין על אפשרות לקבל את הסכמת הוריו (או האפוטרופוס שלו), אך הקטין התנגד לכך.
  3. הרופא שוכנע כי בהתחשב בגיל הקטין, בבגרותו הנפשית וביכולתו לגבש רצון עצמי, מחייבת טובתו את הבדיקה ללא קבלת אישור הוריו או אפוטרופסו.

תהליך מימוש הזכות

 • בדיקה לגילוי נגיף ה- HIV בקטין, גם ללא אישור ההורים, תיערך באחד מהמרכזים הרפואיים שהוכרו לעניין זה על-ידי שר הבריאות:

מסירת תוצאות הבדיקה

 • תוצאה שלילית של הבדיקה - תימסר לקטין על-ידי רופא, אחות או עו"ס, שעברו הכשרה לעניין זה.
 • תוצאה חיובית של הבדיקה -
 • תימסר לקטין בידי הצוות ובנוכחות עו"ס (שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)).
 • הצוות והעו"ס ידונו עם הקטין על האפשרות למסור את תוצאות הבדיקה להוריו או אפוטרופסו.
  • אם הסכים הקטין - הצוות יזמן את הורי הקטין או אפוטרופסו וימסור לו את תוצאות הבדיקה, וגם ידריך את הקטין והוריו או אפוטרופסו על דרכי פעולה ודרכי טיפול בקטין.
  • אם התנגד הקטין - הצוות ידריך את הקטין בלבד. עו"ס שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) רשאי לפנות לבית המשפט על מנת שבית המשפט יורה לו למסור תוצאות חיוביות של בדיקת ה- HIV, לאחראי עליו, למרות התנגדותו.

סודיות רפואית

 • בכל עניין הקשור לבדיקה לגילוי נגיף ה- HIV בקטין, קיימת חובה לשמירת סודיות מצד הצוות.

חשוב לדעת

 • הבדיקה לגילוי נגיף ה- HIV אצל קטין תהיה על פי רוב בדיקה רגילה.
 • קטין אינו רשאי לערוך בדיקה אנונימית, למעט קטין מעל גיל 16 אשר הצוות הרפואי השתכנע שנמצא בסיכון גבוה להדבקות ואשר עומד על סירובו לערוך בדיקה רגילה, או בדיקה מהירה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.