במקרים מסוימים קטין רשאי לערוך בדיקה לגילוי נגיף ה- HIV גם ללא אישור הוריו או האפוטרופוס שלו
אסור לערוך את הבדיקה לקטין מתחת לגיל 14 ללא אישור הוריו, אלא אם עו"ס ורופא אישרו זאת


ישנם מקרים שבהם קטין רשאי לערוך בדיקת דם לגילוי נגיף ה- HIV, גם ללא הסכמת הוריו או האפוטרופוס שלו.

 • חובה לערוך את הבדיקה במוסד רפואי שהוכר לעניין זה על-ידי שר הבריאות.

מי זכאי?

 • קטין מעל גיל 14 רשאי לערוך את הבדיקה ללא אישור מההורים/האפוטרופוס שלו, בתנאי שהבדיקה אושרה בכתב על-ידי רופא במוסד הרפואי המוכר.
 • קטין מתחת לגיל 14 רשאי לערוך את הבדיקה ללא אישור מההורים/האפוטרופוס שלו, רק בתנאי שצוות הכולל עו"ס ורופא אישר את ביצוע הבדיקה.

תנאים לאישור בדיקה לקטין ללא הסכמת הוריו

 • הרופא יאשר בכתב את עריכת הבדיקה לאחר שהתקיימו התנאים הבאים:
  1. הרופא נתן לקטין הסבר מלא על אופן הבדיקה ומשמעותה, על דרכי ההידבקות בנגיף ה- HIV, ועל הדרכים למנוע הידבקות והרופא נוכח כי הקטין הבין את ההסבר.
  2. הרופא שוחח עם הקטין על האפשרות לקבל את הסכמת הוריו (או האפוטרופוס שלו), אך הקטין התנגד לכך.
  3. הרופא שוכנע כי בהתחשב בגיל הקטין, בבגרותו הנפשית וביכולתו לגבש רצון עצמי, טובת הקטין מחייבת את הבדיקה ללא קבלת אישור מההורים/האפוטרופוס.

תהליך מימוש הזכות

מסירת תוצאות הבדיקה

 • אם התקבלה תוצאה שלילית, התוצאה תימסר לקטין על-ידי רופא, אחות או עו"ס, שעברו הכשרה לעניין זה.
 • אם התקבלה תוצאה חיובית (המעידה על נוכחות נגיף ה-HIV בדם):
  • התוצאה תימסר לקטין על-ידי הצוות ובנוכחות עו"ס שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).
  • הצוות והעו"ס ידונו עם הקטין על האפשרות למסור את תוצאות הבדיקה להוריו או לאפוטרופוס שלו.
   • אם הקטין הסכים למסירת התוצאות, הצוות יזמן את ההורים/האפוטרופוס של הקטין וימסור להם את תוצאות הבדיקה, וגם ידריך את הקטין וההורים/האפוטרופוס על דרכי הפעולה ודרכי הטיפול בקטין.
   • אם הקטין התנגד למסירת התוצאות, הצוות ידריך את הקטין בלבד. עו"ס שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) רשאי לפנות לבית-המשפט לנוער כדי שיורה על מסירת תוצאת הבדיקה החיובית להורים או האפוטרופוס של הקטין, למרות התנגדותו.

סודיות רפואית

 • בכל עניין הקשור לבדיקה לגילוי נגיף ה- HIV בקטין, הצוות מחויב לשמירת סודיות.

חשוב לדעת

 • הבדיקה לגילוי נגיף ה- HIV אצל קטין תהיה על פי רוב בדיקה רגילה.
 • קטין אינו רשאי לערוך בדיקה אנונימית, למעט קטין מעל גיל 16 שהצוות הרפואי השתכנע כי הוא נמצא בסיכון גבוה להידבקות והקטין עומד על סירובו לערוך בדיקה רגילה, או בדיקה מהירה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.