החוק אוסר על מעסיקים לפטר עובדים במטרה להימנע מתשלום זכויות סוציאליות המגיעות לעובד בהתאם לותק שצבר
פיטורים והחזרה לעבודה לאחר מספר ימים מונעים מעובד את זכויות הותק שלו, ואסורים על פי חוק
עובדים שפוטרו במטרה למנוע מהם זכויות ותק, רשאים לעתור לבית הדין לעבודה בבקשה לבטל את הפיטורים
בית הדין עשוי לפסוק לעובד שפוטר במטרה להמנע מתשלום זכויות פיצויים


  • החוק אוסר על מעסיקים לפטר עובדים במטרה להמנע מתשלום זכויות סוציאליות המגיעות לעובדים בהתאם לותק שצברו במקום העבודה.
  • פיטורי עובד יכולים להיעשות רק בתום לב, מסיבה עניינית ולא משיקולים זרים.
  • הפסקת העסקתו של עובד לתקופה קצובה, שהעסקתו מתחדשת באופן קבוע, בתום התקופה הקצובה, כמוהם כפיטורים של עובד המועסק לתקופה שאינה קבועה מראש. והעובד רשאי לתבוע זכויות סוציאליות בבית הדין לעבודה.

מי זכאי?

כלל ציבור העובדים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות אמורה להינתן על ידי המעסיקים באופן אוטומטי.
  • במקרה של הפרת הזכות, עובדים רשאים לחייב את המעסיקים לשלם פיצויים בשל פיטורים שנעשו שלא כדין, או לתבוע את המעסיקים בבית הדין לעבודה, בבקשה לבטל את הפיטורים.
  • להסבר על הגשת תביעה בבית הדין לעבודה ראו באתר הרשות השופטת.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות