תלמיד שנעדר מבית הספר או מגן הילדים 5 ימים ומעלה צריך להציג למוסד החינוכי אישור מרופא
תלמיד שנעדר מבית הספר או מגן הילדים במשך פחות מ-5 ימים, צריך להציג למוסד החינוכי אישור מההורים
למידע רשמי ראו פסקת החקיקה בתחתית הדף


לאחר היעדרות תלמידים מבית הספר ומגן הילדים בשל בריאות לקויה, מחלה, פציעה או פגיעה אחרת יש צורך להמציא אישור לפי הפירוט הזה:

  • עד 4 ימים - אישור מההורים.
  • 5 ימים ומעלה - אישור מרופא.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

  • במקרה של היעדרות עד 4 ימים, ההורים צריכים להגיש לגן הילדים או לבית הספר מכתב ובו הסבר להיעדרות הילד.
  • במקרה של היעדרות ארוכה יותר, יש לפנות לרופא כדי לקבל תעודת מחלה. למידע מפורט על הליך הוצאת תעודת מחלה ראו הוצאת תעודת מחלה.

חשוב לדעת

  • תלמידים שמאושפזים זמן ממושך, או תלמידים שעקב מחלתם הממושכת נמצאים בבית, עשויים להיות זכאים לשירותי חינוך. למידע נוסף ראו חינוך לילדים המאושפזים בבית חולים וחינוך לילדים חולים בביתם.
  • אם רופא קבע שתלמיד יכול לשהות בגן או בבית הספר, לא ניתן שלא לקבלו או להתנות את קבלתו בסייעת. על הצוות יהיה לסייע לו ככל הנדרש.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים