אלמנה עשויה להיות זכאית לקצבת שאירים גם אם חיה בנפרד מבעלה וגם אם הוא לא פרנס אותה
בית הדין יבדוק אם הפרידה נגרמה מחוסר ברירה, ואם היעדר התמיכה הכלכלית נגרם בשל קושי אובייקטיבי של האישה לגבות את זכויותיה
למידע על קצבאות שאירים ראו אתר המוסד לביטוח לאומי

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע
שם התיק:בל (ב"ש) 16601-07-17
תאריך:04.03.2019
קישור:לפסק הדין

בית הדין לעבודה פסק שמגיע לאלמנה קצבת שארים, למרות שחיה בנפרד מבעלה ב-4 השנים שלפני פטירתו, ולמרות שהבעל ולא שילם לה מזונות במהלך אותן שנים ולא פרנס אותה.

 • בית הדין קבע כי הפרידה לא נעשתה מתוך בחירה של האלמנה אלא בהוראת בית המשפט, שהרחיק את הבעל מהבית בגלל שנהג באלימות.
 • בנוסף, בית הדין קבע שהסיבה שלא נקבע כי האלמנה זכאית למזונות, היא שהאלמנה לא הצליחה לאתר את כתובת המגורים של הבעל ולנהל הליך משפטי מולו.

תקציר פסק הדין

העובדות

הדיון

 • בית הדין קבע כי האלמנה זכאית לקצבת שאירים, וניתח את שני התנאים בהתאם לסעיף 238 חוק הביטוח הלאומי:
  • האם האלמנה נחשבה כמי שנפרדה מבעלה:
   • כשבתי המשפט מבקשים לבדוק האם בני הזוג נפרדו לצורך בירור קצבת השארים, הם בוחנים בעיקר אם בני הזוג גרים ביחד או לא.
   • במקרה הזה בני הזוג לא חיו ביחד במשך 4 שנים, אך הסיבה לכך היתה שהבעל נהג באלימות כלפי האלמנה, ולכן הורחק מהבית במשך כל אותה התקופה, בצו בית משפט.
   • האלמנה העידה כי היא היא פחדה מבעלה במשך כל אותה התקופה וחששה מפניו, ולא התקיים קשר בין הצדדים.
   • בנסיבות האלה בית הדין קבע כי הפרדת המגורים המשותפים היתה כפויה בגלל הוראות בית המשפט, והסתמך על פסיקות קודמות שאומרות שאם הפרידה לא נעשתה מרצון אלא במצב בו לא היתה ברירה, האלמנה לא תיחשב כמי שנפרדה מבעלה.
  • האם האלמנה נחשבה כמי שהבעל לא פרנס אותה או לא שילם לה מזונות:
   • האלמנה העידה שלא ידעה איפה בעלה גר ולכן לא יכלה לשלוח לו תביעה לתשלום מזונות ולנהל מולו הליך משפטי.
   • גם כאשר בני הזוג חיו ביחד הבעל לא עבד ולא השתכר, וקיבל בעיקר הבטחת הכנסה.
   • בנוסף, האלמנה שילמה לבדה את כל חובות בני הזוג, ופרנסה לבדה את בנותיהם המשותפות.
   • לאור זאת, בית המשפט קבע כי היעדר התמיכה הכלכלית של הבעל באלמנה נבע גם הוא מאלימות הבעל ומכך שהיא לא הצליחה לאתר אותו, ולא מהתנהלות האלמנה.
 • בית הדין קבע כי בנסיבות בהן האלמנה נפגעה מבעלה בגלל האלימות שנקט כלפיה, לא צודק לפגוע בה שוב ולשלול ממנה את קצבת השאירים.

משמעות

 • אלמנה עשויה להיות זכאית לקצבת שאירים, גם אם חיה בנפרד מבעלה המנוח וגם אם הוא לא פרנס אותה או לא שילם לה מזונות, אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. הפרידה לא נעשתה מרצון ומתוך בחירה חופשית, אלא מתוך מצב של אין ברירה.
  2. היעדר התמיכה הכלכלית נגרם בגלל קושי אובייקטיבי אמיתי של האלמנה לגבות את זכויותיה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר "נבו".