עובד שפוטר לאחר שהגיש תלונה על תנאי עבודה לא הוגנים ונשללו ממנו הזכויות הסוציאליות המגיעות לו על פי חוק, הגיש תביעה לבית המשפט בה דרש לשלם לו את כל התנאים המגיעים לו, בנוסף לתשלום פיצוי על עצם הפיטורים עצמם
בית המשפט חייב את החברה לשלם לעובד את כל התנאים הסוציאליים שמנעה ממנו (פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, דמי הבראה ועוד) ובנוסף, לשלם לעובד 20,000 ₪ כפיצוי על עצם הפיטורים הלא הוגנים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה באר-שבע
שם התיק:ע"ב 2483/04
תאריך:30/04/06
קישור:באתר בתי המשפט

עובד חברת שמירה ובטחון שהועסק כמאבטח בבית החולים סורוקה בבאר שבע פוטר לאחר שהתלונן בפני הנהלת בית החולים על תנאי העסקתם של עובדי חברת השמירה, שחויבו לעבוד במשך 8 שעות רצופות ללא הפסקות. תלונתו להנהלת בית החולים הוגשה לאחר שתלונתו בפני הנהלת חברת שמירה ובטחון לא נענתה. העובד פוטר מעבודתו, ללא התראה מוקדמת והחברה התנערה מתשלום פיצויי פיטורים ותשלום דמי הודעה מוקדמת, ולתשלום הלנת פיצויי פיטורים, בטענה שהעובד פגע בשמה הטוב ופעל במטרה לגרום נזק למקום עבודתו. בית המשפט פסק שתלונתו של העובד להנהלת בית החולים לא הוגשה במטרה לגרום נזק לחברה, אלא במטרה לתקן עוול שנגרם לו ולחבריו לעבודה, וכי נעשתה בתום לב, במטרה לתקן עיוות בתנאי ההעסקה של עובדי חברת השמירה ולפיכך:

  • פיטורי העובד בשל תלונה על תנאי עבודה לא הוגנים נגועים בחוסר תום לב, ולפיכך חויבה החברה לשלם לעובד פיצוי בסך של 20,000 ₪ על עצם הפיטורים.
  • חברת השמירה חוייבה בתשלום פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת לפיטורים, דמי חגים, ודמי הבראה. בכך דחה בית המשפט את טענת החברה שעצם התלונה היווה עבירת משמעת בגינה הייתה זכאית לשלול מהעובד את זכויותיו הסוציאליות.
  • החברה חוייבה לשלם לעובד הפרשי ריבית והצמדה על הלנת פיצויי הפיטורים.

משמעות

  • פיטורי עובד בשל הגשת תלונה מוצדקת על תנאי עבודה לא הוגנים נגועים בחוסר תום לב, ואסורים על פי חוק.
  • למעסיק אסור לשלול מעובד את זכויותיו הסוציאליות בשל הגשת תלונה על תנאי עבודה לא הוגנים.
  • בית המשפט רשאי לחייב מעסיקים לשלם פיצוי על עצם הפיטורים, במקרים בהם עובד פוטר מטעמים לא חוקיים.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות