הקדמה:

אזרחים ותיקים שאינם עומדים בתנאי הזכאות לגמלת סיעוד בשל גובה הכנסותיהם, יכולים לעבור בדיקת תלות לבירור זכאותם להעסקת עובד זר בסיעוד באמצעות יחידת ההיתרים
ביצוע הבדיקה כרוך בתשלום אגרה
למידע נוסף ראו בקשה לביצוע מבחן הערכת תלות למעסיק סיעודי באתר רשות האוכלוסין וההגירה

אזרחים ותיקים המעוניינים להעסיק עובד זר בסיעוד ואינם עומדים בתנאי הזכאות לגמלת סיעוד בשל גובה הכנסותיהם, יכולים לפנות ליחידת ההיתרים כדי לעבור מבחן תלות (במקום מבחן התלות שנערך במסגרת התביעה לגמלת סיעוד).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

הערת עריכה
צריך לעדכן את סכומי האגרות בתחילת השנה (לפי אתר התשלומים)
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 17:05, 25 במאי 2016 (IDT)