ניתן לבצע בדיקה מהירה לגילוי נגיף ה- HIV, ולקבל תוצאה בתוך חצי שעה
תוצאת הבדיקה המהירה אינה סופית - במקביל נשלחת דגימת דם לבדיקה רגילה ולאחריה ניתנת תשובה סופית
הבדיקה המהירה אינה מבוצעת לקטינים
הבדיקה כרוכה בתשלום


פרטים

ארגון מפעיל:הוועד למלחמה באיידס, הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות וגופים נוספים
עלות:כרוך בתשלום
תחום ראשי:בריאות ומחלות

משרד הבריאות מתיר שימוש בערכת בדיקה מהירה לגילוי נגיף ה- HIV אצל בגירים.

 • תוצאות הבדיקה המהירה ניתנות תוך חצי שעה מרגע ביצוע הבדיקה.
 • תוצאת הבדיקה המהירה, משקפת את מצב הנבדק מיום לידתו ועד שלושה חודשים לפני הבדיקה. כלומר: אם אדם נחשף לנגיף במהלך שלושת החודשים שקדמו לביצוע הבדיקה המהירה, לא יהיה ניתן לזהות הדבקה.
 • במקביל לבדיקה המהירה, מבוצעת גם בדיקה רגילה, המאפשרת ברוב המקרים המוחלט, לזהות הדבקה כבר לאחר שלושה שבועות מרגע החשיפה לנגיף ותוצאותיה נמסרות לנבדק לאחר מס' ימים.
 • הבדיקה כרוכה בתשלום.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • בגירים (בני 18 ומעלה) המעוניינים לבצע בדיקת דם מהירה לגילוי איידס.
 • בדיקות מהירות אינן מאושרות לשימוש לבדיקת קטינים.

נותני השירות

שם האתר טלפון
הוועד למלחמה באיידס - מרכזי בדיקות ברחבי הארץ
מרפאת הפרסים 15, חיפה 04-8619719
הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות, רח' הסורג 2 ירושלים 02-6250502

אופן קבלת השירות

 • יש לפנות לאחד מהמרכזים המבצעים את הבדיקה.
 • הנבדק חייב למסור פרטים מזהים בעת לקיחת הדגימה (שם פרטי, שם משפחה, מספר זיהוי, כתובת וטלפון) ולהציג תעודה מזהה.
  • בחלק מהמרכזים ניתן לבצע את הבדיקה מבלי למסור פרטים מזהים (בדיקה אנונימית).
 • לפני ביצוע הבדיקה, יקבל הנבדק הסבר מפורט על דרכי ההידבקות ב- HIV והסבר על מאפייני ערכת הבדיקה המהירה.
 • תוצאות הבדיקה תמסרנה בתוך חצי שעה.
 • במקביל, תישלח דגימת הדם לבדיקה רגילה.

מסירת תוצאות

 • אם תוצאת הבדיקה המהירה של הנבדק אינה שלילית -
  • התוצאה תימסר לנבדק במעמד הבדיקה, רצוי על-ידי הרופא, ולפי הצורך בליווי עו"ס או פסיכולוג.
  • הנבדק יקבל הסבר שתוצאת הבדיקה המהירה אינה סופית, ויש להמתין עד לסיום ההערכה המעבדתית (שמבוצעת במהלך בדיקה רגילה).
 • אם תוצאת הבדיקה שלילית -
  • תוצאת הבדיקה תימסר לנבדק בעל-פה על-ידי איש צוות שהוכשר לכך.
  • הנבדק יקבל הסבר שלא מדובר בתוצאה סופית.
  • תוצאה סופית בכתב, תימסר רק לאחר קבלת תוצאה שלילית סופית בבדיקה הרגילה.
 • במעמד מסירת תוצאות הבדיקה, הנבדק יקבל הסבר מפורט בנוגע למניעת הידבקות ב-HIV ובמחלות מין נוספות המועברות באמצעות מגע מיני או בדם.

עלות

 • הבדיקה המהירה כרוכה בתשלום.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.