בית משפט לנוער מוסמך להורות לקטין להתייצב לבדיקה בידי פסיכיאטר או פסיכולוג לצורך אבחון מצבו הנפשי
בית המשפט יכול להורות גם למי שהקטין נמצא תחת אחריותו, כי ידאג להתייצבות הקטין לבדיקה
סמכות בית המשפט היא בנוסף לסמכותו של הפסיכיאטר המחוזי להורות על בדיקה כפויה


במקרה שבו בית המשפט לנוער דן בעניינו של קטין ומתוך הראיות שהובאו בפניו קיימת אפשרות של ממש שהקטין זקוק לטיפול נפשי, בית המשפט יכול להורות שהקטין ייבדק בידי פסיכיאטר מומחה לילדים ונוער או בידי פסיכולוג מומחה.

  • בית המשפט רשאי להורות לאחראי על הקטין (הורה, הורה חורג, הורה מאמץ, אפוטרופוס, מי שהקטין נמצא במשמורתו או השגחתו) לדאוג להתייצבותו לבדיקה.
  • במסגרת הוראת הבדיקה, בית המשפט מוסמך לקבוע את מקום הבדיקה ולקבוע תנאים נוספים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

  • הפנייה לבית המשפט נעשית בידי עובד סוציאלי (פקיד סעד).

שלבי ההליך

  • פקיד הסעד יפנה לבית המשפט ויציג את הראיות, שמהן ניתן להסיק כי הקטין זקוק לטיפול נפשי.
  • הצו של בית המשפט תקף במשך 30 יום.

ערעור

  • על החלטה של בית משפט לנוער ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים