לבית משפט לנוער הסמכות להורות לקטין להתייצב לבדיקה אצל פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער או אצל פסיכולוג מומחה, לצורך אבחון מצבו הנפשי אם הוא סבור כי קיימת אפשרות של ממש כי הקטין זקוק לטיפול נפשי
סמכותו של בית המשפט לנוער היא בנוסף לסמכותו של הפסיכיאטר המחוזי להורות על בדיקה כפויה של מתמודדי נפש


בית המשפט לנוער רשאי להורות לקטין או לאחראי על הקטין, שעל הקטין להתייצב לצורך אבחון מצבו הנפשי לבדיקה אצל פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער או אצל פסיכולוג מומחה, במקום שעליו יורה ובתנאים שיקבע.

  • בית המשפט יורה על בדיקת הקטין רק אם סבר על סמך הראיות שהובאו בפניו שקיימת אפשרות של ממש שהקטין זקוק לטיפול נפשי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

  • הפנייה לבית המשפט נעשית בידי עובד סוציאלי (פקיד סעד).

שלבי ההליך

  • פקיד הסעד יפנה לבית המשפט ויציג את הראיות, שמהן ניתן להסיק כי הקטין זקוק לטיפול נפשי.
  • הצו של בית המשפט תקף במשך 30 יום.

ערעור

  • על החלטה של בית משפט לנוער ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים