כל ילוד זכאי לבדיקות לזיהוי מוקדם של מחלות קשות, לצורך זיהוי מוקדם וטיפול במחלות אלה
הבדיקות מבוצעות בכל תינוק שנולד בבית חולים או הובא לבית חולים לאחר הלידה, או במוקדי טיפת חלב
הבדיקות נערכות בחינם במסגרת סל הבריאות
למידע נוסף ראו באתר "כל הבריאות" של משרד הבריאות


בישראל קיימת תוכנית ארצית לבדיקות עבור ילודים, הכוללות בדיקות עבור מחלות קשות העלולות להתפרץ כבר בשבועות הראשונים לחיים. עבור המחלות הנבדקות, אבחנה מוקדמת מאפשרת טיפול מונע יעיל או טיפול המשפר משמעותית את איכות ואורך חייו של הפעוט עם המחלה. לרשימת המחלות הנבדקות ראו באתר משרד הבריאות.

מי זכאי?

 • כל ילוד (תינוק שזה עתה נולד).

תהליך מימוש הזכות

 • הרופא האחראי על מעקב ההיריון יסביר לאישה ההרה על בדיקות סקר ביילוד ומשמעותן.

כאשר הלידה התקיימה בבית חולים

 • כאשר הלידה התקיימה בבית חולים, באחריות בית החולים לבצע את הבדיקה.
 • יש לקבל את הסכמת ההורים לבדיקה.
 • הורים המסרבים לביצוע הבדיקה יקבלו הסבר על משמעות הסירוב ויחתמו על טופס "סירוב לבצע בדיקות סקר ביילוד".

כאשר הלידה התקיימה שלא בבית חולים והאם והיילוד לא אושפזו בבית חולים בסמוך לאחריה

 • במקרה של לידה שלא בבית חולים, האחריות לביצוע הבדיקה מוטלת על ההורים.
 • ניתן לבצע את הבדיקה במחלקת ילודים/תינוקות בבית חולים, בטיפת חלב או על ידי רופא/אחות מיילדת בבית.
 • בדיקה בטיפת חלב נערכת לתינוקות עד גיל 4 חודשים, אך מומלץ ביותר לבצע אותה קודם לכן, שכן חלק מהמחלות עשויות להתבטא כבר בימים הראשונים לחייו של התינוק.

אופן ביצוע הבדיקה

 • הבדיקה נערכת בתוך 36-72 שעות (יום וחצי עד שלושה ימים) ממועד לידתו של התינוק (ובכל מקרה לא יאוחר מ-4 חודשים מיום הלידה).
 • במהלך הבדיקה נלקחות 4 טיפות דם מעקב הרגל של התינוק ונשלחות למעבדה.
 • לאחר 10 ימים ממועד הלידה, ניתן יהיה לראות תוצאה תקינה באתר תוצאות בדיקות סקר בילודים.

בדיקה שנייה

 • בדיקה נוספת תיערך אם מתקיימים אחד מהתנאים הבאים:
 • אם התינוק מאושפז למעלה מ-7 ימים מיום לידתו. במקרה זה הבדיקה תיערך בין הימים 7-10 מהלידה. אם הילוד מאושפז למעלה מחודש מיום לידתו, תיערך בדיקה שלישית עבורו.
 • אם התינוק נמצא בצום מהלידה, תבוצע בדיקה שנייה לאחר 2 ימים מסוף הצום.
 • אם מסיבה כלשהי הבדיקה הראשונה התקיימה לפני שעברו 36 שעות ממועד הלידה.
 • כאשר המעבדה דרשה בדיקה נוספת מסיבה טכנית, או כאשר התוצאה גבולית.

תוצאות לא תקינות

 • במקרה של תוצאות לא תקינות, יודיע על כך הגורם המוסמך (רופא, גנטיקאי קליני, יועץ גנטי או אחות) להורים ולבית החולים.
 • ההורים יופנו לגורם המתאים לטיפול, בהתאם לתוצאות הבדיקה ורצונם.
 • המשך המעקב יהיה בקופת החולים בה מבוטח התינוק.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים