מטופל הזקוק לאשפוז פסיכיאטרי רשאי לבחור, בכפוף לתנאים, את בית החולים שבו יאושפז, ללא הגבלה אזורית
אפשרות הבחירה אינה תקפה כאשר מדובר באשפוז פסיכיאטרי בכפייה או במסגרת אשפוזית ייעודית
האשפוז יתאפשר אם תפוסת המיטות בבית החולים המבוקש אינה עולה על 95% באותה עת


החל מנובמבר 2014, מטופל הזקוק לאשפוז במחלקה פסיכיאטרית רשאי לבחור את בית החולים שבו ירצה להתאשפז, ללא תלות בשיוך האזורי שנקבע על-פי מקום מגוריו, וזאת בהתאם לתנאים שיפורטו להלן.

 • האשפוז יתאפשר אם תפוסת המיטות בבית החולים המבוקש אינה עולה על 95% באותה עת.
 • ניתן להתעדכן לגבי מצב התפוסה בבתי החולים הפסיכיאטרים באתר משרד הבריאות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • מומלץ לברר מראש מהו שיעור התפוסה באותו זמן בבית החולים שבו המטופל מעוניין להתאשפז (ניתן למצוא עדכונים באתר משרד הבריאות).
 • עם פנייתו של המטופל למחלקת המיון של בית החולים (כולל מטופל המגיע מחוץ לאזור האשפוז המוגדר על-פי מקום מגוריו), הוא ייבדק ויוערכו מצבו הרפואי, הצורך באשפוזו ורמת הסיכון לעצמו ולסביבתו.
 • במקרה שנמצאה הצדקה לאשפוזו, ותפוסת מיטות בית החולים אינה עולה על 95%, המטופל יתקבל לאשפוז.
 • מטופל שהתקבל לאשפוז, ישלים את מלוא תקופת אשפוזו באותו בית חולים.

מעבר לבית חולים אחר

 • במקרה ששיעור התפוסה בבית החולים עולה על 95%, על המטופל לעבור לבית חולים אחר:
  • מטופל עם רמת סיכון נמוכה יודרך להגיע בעצמו לבית חולים שהוא משויך אליו אזורית.
  • מטופל עם רמת סיכון גבוהה או בינונית יועבר על-ידי בית החולים בליווי שהיקפו ייקבע בהתאם לבדיקה שנערכה למטופל על-ידי הרופא.
   • העברת החולה בין בתי החולים תתבצע בהתאם לשיקול דעת מקצועי, תוך התחשבות במצבת כוח אדם של בית החולים ושעת הפנייה, ובהתאם למשאבי בית החולים.
   • במקרה שלא ניתן לבצע העברה מסודרת מיידית, יש לקבל את המטופל לאשפוז ולדאוג להעברתו למחרת.
 • במקרים אחרים, העברת מטופל בין בתי חולים לאחר שכבר אושפז, תהיה אפשרית בתנאים מסוימים. למידע נוסף ראו כאן.

חשוב לדעת

 • בנוסף לכללים שפורטו לעיל, תיתכן קבלת מטופלים פרטניים לאשפוז מחוץ לאזור, בנסיבות אישיות חריגות המצדיקות זאת או במקרים מסוימים.
 • קבלת מטופלים בנסיבות אלה מותנית באישור המנהל (מנהל או סגן מנהל בבית חולים פסיכיאטרי או מנהל המערך הפסיכיאטרי בבית חולים כללי עם מחלקות אשפוז פסיכיאטריות) או באישור פסיכיאטר המחוז או סגנו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים