הקדמה:

אין להעביר חולה המאושפז מרצונו מבית חולים אחד לבית חולים אחר ללא הסכמתו וללא הסכמת המנהלים של שני בתי החולים
אם החולה מתנגד להעברה, יכריע בדבר הפסיכיאטר המחוזי
כאשר ראש שירותי בריאות הנפש דורש את העברתו של החולה לבית חולים אחר בנסיבות מיוחדות ובהתחשב בצורכי אשפוז, אם החולה מתנגד, ניתן להורות על שחרורו מאשפוז


אין להעביר חולה המאושפז מרצונו מבית החולים שבו הוא מאושפז לבית חולים אחר, אלא אם החולה נתן את הסכמתו וכן אם ניתנה הסכמת המנהלים של שני בתי החולים הנוגעים בדבר.

  • בנסיבות מיוחדות ובהתחשב בצורכי האשפוז, רשאי ראש שירותי בריאות הנפש לדרוש להעביר את החולה מבית חולים אחד למשנהו גם ללא הסכמתו.

מי זכאי?

  • חולה המאושפז מרצונו בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי.

תהליך מימוש הזכות

  • העברת המאושפז מבית חולים פסיכיאטרי אחד לשני, תיעשה לאחר קבלת הסכמת המאושפז והסכמת מנהלי שני בתי החולים הרלוונטיים.
  • אם המאושפז מתנגד להעברה, יכריע בדבר הפסיכיאטר המחוזי של המחוז, שבו נמצא בית החולים, שאליו מבקשים להעביר את החולה.
  • ניתן לערער על החלטת הפסיכיאטר המחוזי. את הערעור יש להגיש לוועדה הפסיכיאטרית באותו מחוז.
  • אם הפסיכיאטר המחוזי (או הוועדה הפסיכיאטרית שאליה הוגש הערעור) הורה על העברתו של החולה לבית חולים אחר, ניתן להעבירו גם ללא הסכמתו.

חשוב לדעת

  • כאשר הדרישה להעברה לבית חולים אחר היא של ראש שירותי בריאות הנפש (בנסיבות מיוחדות ובהתחשב בצרכי אשפוז), אם החולה מתנגד להעברה, רשאי ראש שירותי בריאות הנפש להורות על שחרורו של החולה מהאשפוז.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.