הקדמה:

למועמד ללימודים במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית הזכות לבחור תחום לימוד שאליו יירשם
מוסד לימוד רשאי לקבוע קריטריונים לקבלה לחוגי הלימוד בתנאי שהם אינם בניגוד לחוק זכויות הסטודנט


מועמד ללימודים במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית הזכות לבחור את תחום הלימודים שאליו יירשם.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות לבחור תחום לימוד לרישום ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

  • מוסד לימוד רשאי לקבוע קריטריונים לקבלה (תנאי סף לקבלה) לחוגי הלימוד, בתנאי שהם אינם בניגוד לחוק זכויות הסטודנט.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות