למועמד ללימודים במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית הזכות לבחור תחום לימוד שאליו יירשם
מוסד לימוד רשאי לקבוע קריטריונים לקבלה לחוגי הלימוד בתנאי שהם אינם בניגוד לחוק זכויות הסטודנט


מועמד ללימודים במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית הזכות לבחור את תחום הלימודים שאליו יירשם.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות לבחור תחום לימוד לרישום ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

  • מוסד לימוד רשאי לקבוע קריטריונים לקבלה (תנאי סף לקבלה) לחוגי הלימוד, בתנאי שהם אינם בניגוד לחוק זכויות הסטודנט.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות