כל אזרח או תושב ישראל זכאי לשוויון הזדמנויות בקבלה ללימודים במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית
הזכות לשוויון בקבלה ללימודים אינה מונעת תנאי קבלה מקלים לקידום נגישות של מועמדים מאוכלוסיות מסוימות


כל אזרח או תושב ישראל זכאי, בכפוף להוראות חוק זה, לשוויון הזדמנויות בקבלה ללימודים במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית.

מי זכאי?

  • כל אזרח או תושב ישראל המבקש להתקבל ללימודים במוסד להשכלה גבוהה או על תיכונית.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

  • אין בזכות לשוויון בקבלה ללימודים כדי למנוע תנאי קבלה מקלים לקידום נגישות של מועמדים מקבוצות אוכלוסייה מסוימות, לרבות מטעמי רקע חברתי-כלכלי.
  • לפירוט ראו בערך איסור אפליה בקבלת סטודנט ללימודים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות