הקדמה:

כל אזרח או תושב ישראל זכאי לשוויון הזדמנויות בקבלה ללימודים במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית
הזכות לשוויון בקבלה ללימודים אינה מונעת תנאי קבלה מקלים לקידום נגישות של מועמדים מאוכלוסיות מסוימות


סעיף 3 לחוק זכויות הסטודנט קובע כי כל אזרח או תושב ישראל זכאי, בכפוף להוראות חוק זה, לשוויון הזדמנויות בקבלה ללימודים במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית.

מי זכאי?

  • כל אזרח או תושב ישראל המבקש להתקבל ללימודים במוסד להשכלה גבוהה או על תיכונית.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

  • אין בזכות לשוויון בקבלה ללימודים כדי למנוע תנאי קבלה מקלים לקידום נגישות של מועמדים מקבוצות אוכלוסייה מסוימות, לרבות מטעמי רקע חברתי-כלכלי.
  • לפירוט ראו בערך איסור אפליה בקבלת סטודנט ללימודים.

פסקי דין

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות