הקדמה:

אלמן, אלמנה והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה, זכאים להשתתפות חלקית בתשלום דמי ביטוח בריאות המנוכים משכרם או מקצבאות שהם מקבלים
אלמן/ה והורים שכולים שאינם מבוטחים בביטוח בריאות - ינוכה מס בריאות מהתגמול המשולם להם, כדי לשמור על זכויותיהם כמבוטחים בביטוח בריאות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


בני משפחה של חללי פעולות איבה מבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי.

  • אלמן, אלמנה והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה, שדמי ביטוח הבריאות מנוכים משכרם או מקצבאות אחרות - זכאים להשתתפות חלקית בתשלום דמי ביטוח בריאות.
  • אלמן/ה והורים שכולים שאינם מבוטחים בביטוח בריאות - ינוכה מס בריאות מהתגמול המשולם להם, כדי לשמור על זכויותיהם כמבוטחים בביטוח בריאות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

הערת עריכה
האם צריך להביא תלושי שכר או לבקש שינכו להם?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 30.03.2014, 16:17 (IDT)

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים