בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים להשתתפות חלקית בתשלום דמי ביטוח בריאות שמנוכים מהכנסותיהם (מעבודה או מקצבה)
למי שאין הכנסה מעבודה או מקצבה ינוכו דמי ביטוח בריאות מופחתים מהתגמול שהם מקבלים


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

כל תושבי ישראל מבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי כדי שיוכלו לקבל את שירותי סל הבריאות.

  • בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים להשתתפות חלקית בתשלום דמי ביטוח בריאות.

מי זכאי?

  • הורים שכולים ובני/בנות זוג (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של מי שנספו בפעולת איבה.
  • יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה.

תהליך מימוש הזכות

  • בני משפחה שכולים שמנוכים להם דמי ביטוח בריאות מההכנסות (מעבודה או מקצבה) יקבלו בתגמול החודשי "השתתפות בדמי ביטוח בריאות".
  • למי שאין הכנסה נוספת מלבד התגמול החודשי, ינוכו מהתגמול דמי ביטוח בריאות בסכום מופחת (אחרי ההשתתפות).
  • ניתן לראות במרכיבי התגמול שבתלוש החודשי באיזה אופן מקבלים את ההטבה.
  • לבירורים ניתן לפנות למחלקת נפגעי איבה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים