כל תלמיד היוצא למשלחת לחו"ל זכאי לביטוח כנגד תאונות דרכים
הביטוח ניתן בנוסף לביטוח תאונות אישיות לתלמיד
למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך


על-פי החלטת ועדת החינוך של הכנסת, חלה חובת ביטוח לכיסוי תאונות דרכים של תלמידים היוצאים לחו"ל במסגרת משלחות.

  • החובה חלה על כל המשלחות היוצאות באישור משרד החינוך ובאישור הרשויות המקומיות.
  • משרד החינוך לא יאשר יציאת משלחת ללא הסדרת הביטוח האמור.

מי זכאי?

  • כל תלמיד שיוצא למשלחת מטעם הגוף המשגר.
    • גוף משגר: הנהלת בית הספר, תנועת נוער מוכרת או מחלקת החינוך ברשויות המקומיות.

תהליך מימוש הזכות

  • הגוף המשגר הוא שאחראי לבטח את התלמידים היוצאים למשלחת.

חשוב לדעת

  • לכל חבר משלחת קטין חייב להיות אישור רפואי ליציאה לחו"ל (האישור יישאר בידי הגוף המשגר).
  • מלבד ביטוח משלחות לחו"ל, לכל תלמיד במשלחת צריך להיות גם ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח רפואי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים