הקדמה:

כל תלמיד היוצא למשלחת לחו"ל זכאי לביטוח כנגד תאונות דרכים
הביטוח ניתן בנוסף לביטוח תאונות אישיות לתלמיד
למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך


על-פי החלטת ועדת החינוך של הכנסת, חלה חובת ביטוח לכיסוי תאונות דרכים של תלמידים היוצאים לחו"ל במסגרת משלחות.

  • החובה חלה על כל המשלחות היוצאות באישור משרד החינוך ובאישור הרשויות המקומיות.
  • משרד החינוך לא יאשר יציאת משלחת ללא הסדרת הביטוח האמור.

מי זכאי?

  • כל תלמיד שיוצא למשלחת מטעם הגוף המשגר.
    • גוף משגר: הנהלת בית הספר, תנועת נוער מוכרת או מחלקת החינוך ברשויות המקומיות.

תהליך מימוש הזכות

  • הגוף המשגר הוא שאחראי לבטח את התלמידים היוצאים למשלחת.

חשוב לדעת

  • לכל חבר משלחת קטין חייב להיות אישור רפואי ליציאה לחו"ל (האישור יישאר בידי הגוף המשגר).
  • מלבד ביטוח משלחות לחו"ל, לכל תלמיד במשלחת צריך להיות גם ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח רפואי.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים