הקדמה:

מעסיק מחוייב לשלם לעובד שכר עבור משמרת שקוצרה או בוטלה לאחר שהעובד כבר הגיע לעבודה
לעובדי חברות שמירה ואבטחה יש להודיע על ביטול משמרת לפחות יום אחד מראש


מעסיק מחוייב לשלם לעובד שכר עבור משמרת שקוצרה או בוטלה לאחר שהעובד כבר הגיע לעבודה.

 • החוק אינו קובע מפורשות מהו השכר שיש לשלם לעובד שמשמרתו בוטלה או קוצרה בהתראה קצרה.
 • בחלק מענפי העבודה פורסמו צווי הרחבה המתיחסים לעובדים באותו ענף והמחייבים את המעסיק לשלם שכר והוצאות נסיעה לעובד שמשמרתו בוטלה או קוצרה בהתראה קצרה ע"י המעסיק.
 • בענפי העבודה שלגביהם לא פורסם צו הרחבה, ייתכן שעל המעסיק לשלם את שכרו של העובד עבור משמרת שובטלה או קוצרה ביוזמת המעסיק, לאור העובדה שהעובד העמיד את עצמו לרשות המעסיק בזמן זה על סמך דרישת המעסיק או הבטחה של המעסיק להעסיקו במשמרת. במקרים אלה מומלץ לעובד לפנות ליעוץ משפטי או לקבלת ייצוג משפטי אם ברצונו להגיש תביעה לבית הדין לעבודה.

ביטול משמרת

עובדי אולמות וגני אירועים

 • על פי סעיף 19 לצו הרחבה לאולמות וגני אירועים, עובדים באולמות וגני אירועים שהתייצבו לעבודה ולא הועסקו מסיבות שאינן תלויות בהם, יקבלו שכר עבור מחצית יום עבודה.

עובדי חברות שמירה ואבטחה

 • על פי סעיף 28 לצו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014:
  • החל מנובמבר 2014 (ולגבי עובדים בחרות המספקות שירותי אבטחה לטיולים - החל מ-01.03.2015), חובה על המעסיק להודיע לעובד על ביטול משמרת לפחות יום מראש. אם ההודעה על ביטול המשמרת נמסרת בהתראה קצרה יותר, זכאי העובד לתשלום מלא בגין המשמרת שבוטלה.
  • עובד שהגיע לעבודה ומשמרתו בוטלה, יהיה זכאי גם להחזר הוצאות נסיעה.
 • לפני נובמבר 2014 חובה על המעסיק להודיע על ביטול המשמרת יומיים מרא לפחות (על פי סעיף 9.4 בצו הרחבה בענף השמירה 2009).

שאר העובדים במשק

 • בענפי העבודה שבהם לא פורסמו צווי הרחבה המתיחסים למקרה של ביטול משמרת, עשוי העובד להיות זכאי לשכר ולהוצאות נסיעה עבור הזמן שהעמיד את עצמו לרשות המעסיק.
 • במקרה כזה מומלץ לעובד לפנות לקבלת יעוץ משפטי בנוגע לזכותו לקבל שכר עבור משמרת מלאה.

קיצור משמרת

עובדי אולמות וגני אירועים

 • על פי סעיף 19 לצו הרחבה לאולמות וגני אירועים, עובדים באולמות ובגני אירועים שהתייצבו לעבודה, אך המשמרת שלהם קוצרה (ולא בוטלה לגמרי) יקבלו שכר עבור יום עבודה מלא. בנוסף, ישולמו להם דמי נסיעות.

שאר העובדים במשק

 • החוק אינו קובע מה קורה כאשר עובד התיצב למשמרת אך היא קוצרה (ולא בוטלה) שלא ביוזמת העובד.
 • גם בתי הדין לעבודה לא הכריעו עד כה בשאלה זו.
 • בענפי העבודה שבהם צווי הרחבה עשוי העובד להיות זכאי לשכר ולהוצאות נסיעה עבור הזמן שהעמיד את עצמו לרשות המעסיק.
 • במקרה של קיצור משמרת שלא ביוזמת העובד, מומלץ לעובד לפנות לקבלת יעוץ משפטי בנוגע לזכותו לקבל שכר עבור משמרת מלאה.

מי זכאי?

 • כלל העובדים המועסקים במשמרות.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות אמורה להינתן על ידי המעסיק באופן אוטומטי.
 • במקרה של הפרת הזכות, ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה נגד המעסיק.
 • מומלץ לפנות לעורך דין לקבלת יצוג משפטי או יעוץ משפטי טרם הגשת התביעה.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


הרחבות ופרסומים

תודות