מעסיק מחויב לשלם לעובד שכר עבור משמרת שקוצרה או בוטלה לאחר שהעובד כבר הגיע לעבודה
לעובדי חברות שמירה ואבטחה יש להודיע על ביטול משמרת לפחות יום אחד מראש


מעסיק מחויב לשלם לעובד שכר עבור משמרת שקוצרה או בוטלה לאחר שהעובד כבר הגיע לעבודה.

 • חוק שעות עבודה ומנוחה קובע ששעות העבודה הן הזמן שבו העובד עומד לרשות העבודה ולכן על פי הפסיקה, אם העובד התייצב למשמרת לפי דרישת המעסיק, הוא זכאי לתשלום עבור יום עבודה גם אם המשמרת בוטלה או קוצרה ביוזמת המעסיק, ובפועל לא עבד.
 • יחד עם זאת, החוק אינו קובע מפורשות מהו השכר שיש לשלם לעובד שמשמרתו בוטלה או קוצרה בהתראה קצרה.
 • בחלק מענפי העבודה פורסמו צווי הרחבה המתייחסים לעובדים באותו ענף והמחייבים את המעסיק לשלם שכר והוצאות נסיעה לעובד שמשמרתו בוטלה או קוצרה בהתראה קצרה על ידי המעסיק.
 • בענפי העבודה שלגביהם לא פורסם צו הרחבה, ייתכן שעל המעסיק לשלם את שכרו של העובד עבור משמרת שובטלה או קוצרה ביוזמת המעסיק, לנוכח העובדה שהעובד העמיד את עצמו לרשות המעסיק בזמן זה על סמך דרישת המעסיק או הבטחה של המעסיק להעסיקו במשמרת. במקרים אלה מומלץ לעובד לפנות לייעוץ משפטי או לקבלת ייצוג משפטי אם ברצונו להגיש תביעה לבית הדין לעבודה.

ביטול משמרת

עובדי אולמות וגני אירועים

 • על פי סעיף 19 לצו הרחבה לאולמות וגני אירועים, עובדים באולמות וגני אירועים שהתייצבו לעבודה ולא הועסקו מסיבות שאינן תלויות בהם, יקבלו שכר עבור מחצית יום עבודה.

עובדי חברות שמירה ואבטחה

 • על פי סעיף 28 לצו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014:
  • מנובמבר 2014 (ולגבי עובדים בחברות המספקות שירותי אבטחה לטיולים - מ-01.03.2015), חובה על המעסיק להודיע לעובד על ביטול משמרת לפחות יום מראש. אם ההודעה על ביטול המשמרת נמסרת בהתראה קצרה יותר, זכאי העובד לתשלום מלא בגין המשמרת שבוטלה.
  • עובד שהגיע לעבודה ומשמרתו בוטלה, יהיה זכאי גם להחזר הוצאות נסיעה.
 • לפני נובמבר 2014 נדרש המעסיק להודיע על ביטול המשמרת יומיים מראש לפחות (על פי סעיף 9.4 בצו הרחבה בענף השמירה 2009).

שאר העובדים במשק

 • בענפי העבודה שלא פורסמו בהם צווי הרחבה המתייחסים למקרה של ביטול משמרת, עשוי העובד להיות זכאי לשכר ולהוצאות נסיעה עבור הזמן שהעמיד את עצמו לרשות המעסיק.
 • במקרה כזה מומלץ לעובד לפנות לקבלת ייעוץ משפטי בנוגע לזכותו לקבל שכר עבור משמרת מלאה.

קיצור משמרת

עובדי אולמות וגני אירועים

 • על פי סעיף 19 לצו הרחבה לאולמות וגני אירועים, עובדים באולמות ובגני אירועים שהתייצבו לעבודה אך המשמרת שלהם קוצרה (ולא בוטלה לגמרי) יקבלו שכר עבור יום עבודה מלא. בנוסף, ישולמו להם דמי נסיעות.

שאר העובדים במשק

 • החוק אינו קובע מה קורה כאשר עובד התייצב למשמרת אך היא קוצרה (ולא בוטלה) שלא ביוזמת העובד.
 • גם בתי הדין לעבודה לא הכריעו עד כה בשאלה זו.
 • בענפי העבודה שבהם צווי הרחבה עשוי העובד להיות זכאי לשכר ולהוצאות נסיעה עבור הזמן שהעמיד את עצמו לרשות המעסיק.
 • במקרה של קיצור משמרת שלא ביוזמת העובד, מומלץ לעובד לפנות לקבלת ייעוץ משפטי בנוגע לזכותו לקבל שכר עבור משמרת מלאה.

מי זכאי?

 • כלל העובדים המועסקים במשמרות.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות אמורה להינתן על ידי המעסיק באופן אוטומטי.
 • במקרה של הפרת הזכות, ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה נגד המעסיק.
 • מומלץ לפנות לעורך דין לקבלת ייצוג משפטי או ייעוץ משפטי טרם הגשת התביעה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים