הקדמה:

אדם שחתם על הסכם עם חברת מיצוי זכויות, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין לצורך סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי, רשאי לבטלו בתוך 7 ימי עבודה ללא כל תשלום
זכות הביטול אפשרית רק אם הייצוג או הסיוע ניתנו בעניינים שחלות עליהם הגבלות על שכר הטרחה
אם במהלך שבעת ימי העבודה הוגשה תביעה שאי אפשר היה להשתהות בהגשתה, לא ניתן לבטל את ההסכם ללא תשלום
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי וכן בדף המידע


מי שהתקשר בהסכם לסיוע או ייצוג עם חברת מיצוי זכויות, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין בעניינים שחלות עליהם הגבלות על שכר הטרחה, רשאי לבטל את ההסכם בתוך 7 ימי עבודה ללא כל תשלום.

  • אם במהלך שבעת ימי העבודה הוגשה תביעה שאי אפשר היה להשתהות בהגשתה, לא ניתן לבטל את ההסכם ללא תשלום.

מי זכאי?

  • כל אדם שהתקשר בהסכם לסיוע או ייצוג עם חברת מיצוי זכויות, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין בעניינים שחלות עליהם הגבלות על שכר הטרחה.

תהליך מימוש הזכות

  • על מי שמבקש לבטל את ההסכם להודיע לחברת מיצוי הזכויות, רואה החשבון, יועץ המס או עורך הדין עמו התקשר על החלטתו לבטל את ההסכם.
  • את הודעת הביטול יש למסור תוך 7 ימי עבודה מהמועד שנמסר לפונה העתק ההסכם בכתב.
  • אם בוטל ההסכם בתוך 7 ימי עבודה, לא יחוייב הפונה בתשלום, ואם שילם סכום כלשהו, הסכום יוחזר.
    • אם במהלך שבעת ימי העבודה כבר הוגשה תביעה שהיה הכרח להגיש אותה במהלך שבעת הימים מכיוון שמועד הגשתה מוגבל על פי חוק (כלומר לא ניתן היה להמתין), לא ניתן יהיה לבטל את ההסכם ללא תשלום לחברת המיצוי או לעורך הדין.
  • אסור לחברת הייצוג או לעורך הדין לקבוע בהסכם הגבלה על הזכות להפסקת התקשרות.

חשוב לדעת