אדם שחתם על הסכם עם חברת מיצוי זכויות, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין לצורך סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי, רשאי לבטלו בתוך 7 ימי עבודה ללא כל תשלום
זכות הביטול אפשרית רק אם הייצוג או הסיוע ניתנו בעניינים שחלות עליהם הגבלות על שכר הטרחה
אם במהלך שבעת ימי העבודה הוגשה תביעה שאי אפשר היה להשתהות בהגשתה, לא ניתן לבטל את ההסכם ללא תשלום
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי וכן בדף המידע


מי שהתקשר בהסכם לסיוע או ייצוג עם חברת מיצוי זכויות, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין בעניינים שחלות עליהם הגבלות על שכר הטרחה, רשאי לבטל את ההסכם בתוך 7 ימי עבודה ללא כל תשלום.

 • אם במהלך שבעת ימי העבודה הוגשה תביעה שאי אפשר היה להשתהות בהגשתה, לא ניתן לבטל את ההסכם ללא תשלום.

מי זכאי?

 • כל אדם שהתקשר בהסכם לסיוע או ייצוג עם חברת מיצוי זכויות, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין בעניינים שחלות עליהם הגבלות על שכר הטרחה.

תהליך מימוש הזכות

 • על מי שמבקש לבטל את ההסכם להודיע לחברת מיצוי הזכויות, רואה החשבון, יועץ המס או עורך הדין עמו התקשר על החלטתו לבטל את ההסכם.
 • את הודעת הביטול יש למסור תוך 7 ימי עבודה מהמועד שנמסר לפונה העתק ההסכם בכתב.
 • אם בוטל ההסכם בתוך 7 ימי עבודה, לא יחוייב הפונה בתשלום, ואם שילם סכום כלשהו, הסכום יוחזר.
  • אם במהלך שבעת ימי העבודה כבר הוגשה תביעה שהיה הכרח להגיש אותה במהלך שבעת הימים מכיוון שמועד הגשתה מוגבל על פי חוק (כלומר לא ניתן היה להמתין), לא ניתן יהיה לבטל את ההסכם ללא תשלום לחברת המיצוי או לעורך הדין.
 • אסור לחברת הייצוג או לעורך הדין לקבוע בהסכם הגבלה על הזכות להפסקת התקשרות.

חשוב לדעת

 • כל אדם שנתבע על ידי חברת מיצוי זכויות, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין לתשלום שכר טרחה עבור סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מול המוסד לביטוח לאומי, זכאי לסיוע משפטי בחינם מהאגף לסיוע משפטי ללא תלות בהכנסה.
 • ניתן להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי גם באופן עצמאי (ללא ייצוג או סיוע), וכן בעזרת גופים וארגונים המסייעים ללא תשלום. לפרטים נוספים ראו סיוע חינם בתביעות נכות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • סכומי שכר הטרחה הקבועים אינם כוללים מע"מ, כלומר בנוסף לסכום האמור ייגבה מהתובע מע"מ.
 • אם במעמד החתימה על ההסכם, בן הזוג של התובע הסכים כי ייגבו ממנו תשלומי שכר טרחה שייוותרו אם במהלך השנה הראשונה לקבלת הקצבה התובע ימות כתוצאה מפגיעה בעבודה בגינה נתבעה הקצבה, הסכמה זו צריכה להינתן בכתב במועד החתימה על ההסכם (למידע נוסף).
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים