במקרה שניתן סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי שקיימות לגביה הגבלות על גביית שכר טרחה והתובע נפטר לפני שהסתיימו תשלומי שכר הטרחה, אין לגבות מיורשיו את התשלומים שנותרו, מלבד במקרים שיפורטו להלן
אם שולמו תשלומי שכר טרחה עבור תקופה שלאחר הפטירה, יש להשיב אותם ליורשים
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי וכן בדף המידע

תקציר

במקרים שבהם ניתן סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי שקיימות לגביה הגבלות על גביית שכר טרחה והתובע נפטר לפני שהסתיימו תשלומי שכר הטרחה, אין לגבות מיורשיו את התשלומים שנותרו, למעט במקרים שיפורטו להלן.

  • אם שולמו תשלומי שכר טרחה בעד תקופה שלאחר הפטירה, יש להשיב אותם ליורשים.

מי זכאי?

  • יורשיו של מי שקיבל סיוע או ייצוג מחברת מיצוי זכויות, מרואה חשבון, מיועץ מס או מעורך דין בתביעה לקבלת גמלה מהמוסד לביטוח לאומי בנושאים שחלות לגביהם הגבלות על גביית שכר הטרחה.

מקרים שבהם ניתן לגבות שכר טרחה

  • ניתן לגבות מיורשיו של התובע תשלום שכר טרחה שלא שולם עבור תקופה שבה הלקוח היה בחיים וקיבל גמלה.
  • במקרה של נפגע עבודה שנפטר: אם הפטירה היא בשנה הראשונה מאז החל לקבל קצבה חודשית והיא כתוצאה מהפגיעה בעבודה, ניתן יהיה לגבות תשלומי שכר טרחה שנותרו מהאלמן/ה הזכאי/ת לקצבת תלויים, בתנאי שניתנה הסכמת האלמן/ה לכך בעת חתימת ההסכם לסיוע או לייצוג.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות היא אוטומטית.
  • היורשים רשאים לסרב לדרישת תשלום, ואף לדרוש חזרה סכומים ששולמו לאחר פטירתו של המבוטח.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים