בית המשפט מוסמך לבטל תנאי מקפח בחוזה אחיד


חוזה אחיד אינו מאפשר ללקוח לנהל משא ומתן עם ספק השירות על תנאי החוזה, כך שהלקוח יכול לקבל את תנאי החוזה או לוותר על ביצוע העסקה.

 • תנאי מקפח בחוזה אחיד הוא סעיף בחוזה שמעניק לספק יתרון בלתי הוגן על הלקוח.
 • החוק קובע רשימה של עשרה תנאים מקפחים שניתן לשנות או לבטל אותם באמצעות פנייה לערכאות שיפוטיות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל לקוח שהוא צד לחוזה אחיד בעל תנאי מקפח.

ביטול תנאי מקפח בחוזה אחיד

 • ישנן שתי דרכים בהן ניתן לבטל תנאי מקפח בחוזה אחיד:
  • תביעה בבית המשפט: דרך פעולה זו פתוחה בפני כל הצרכנים. צרכן שהינו צד לחוזה אחיד בעל תנאי מקפח יכול להגיש תביעה לבית המשפט. לבית המשפט יש את הסמכות לבטל תנאי מקפח לגבי הצרכן שהגיש את התביעה.
  • בית הדין לחוזים אחידים: דרך פעולה זו פתוחה רק בפני אחד מהגופים הבאים: היועץ המשפטי לממשלה, המועצה הישראלית לצרכנות, רשות ההסתדרות לצרכנות ובנק ישראל. יחידים לא יכולים להגיש תביעה בבית-דין לחוזים אחידים.

הגשת תביעה בבית משפט

 • סוג בית המשפט אליו מוגשת התביעה נקבע בהתאם לסכום התביעה (סכומי הסף לפיהם נקבע לאיזה בית משפט יש להגיש את התביעה). ישנן שלוש אפשרויות:

מקום הגשת התביעה

 • את התביעה יש להגיש לבית המשפט, שלגביו מתקיים אחד התנאים הבאים:
  • בית המשפט הקרוב למקום מגוריו או למקום עסקו של הנתבע.
  • בית המשפט הקרוב למקום שבו בוצעה העסקה או הייתה אמורה להתבצע.
  • בית המשפט הקרוב למקום שבו היה צריך המוצר להימסר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים