מטרתו של ה"בית החם" הנה לאפשר לנערות במצבי סיכון ומצוקה חוויה חיובית של קבלה חום ושייכות
עבור השהות בבית החם לא נדרש כל תשלום מצד הנערות
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה


"בית חם" הינה מסגרת טיפולית שמטרתה להעניק ולאפשר חוויה חיובית של קבלה חום ושייכות לנערות במצבי סיכון ומצוקה.

 • מדובר במסגרת יומית המעניקה מענים טיפוליים, חברתיים, לימודיים ותרבותיים לנערות.
 • הבית החם מהווה סביבה טיפולית עבור הנערות בו הן לומדות להתמודד עם בעיות בין אישיות וחברתיות.
 • קיימים בישראל מספר "בתים חמים", חלקם מנוהלים על ידי הרשויות המקומיות שבהן הבתים ממוקמים, וחלקם מנוהלים על ידי גופים מפעילים שזכו במכרז מטעם משרד הרווחה.

מי זכאי?

הבתים החמים

שם הבית החם טלפון דוא"ל גורם מפעיל
בית חם באשדוד 08-8535992/4 עיריית אשדוד
בית חם באשקלון 08-6748605 עיריית אשקלון
"בית הדס" - בית חם בבת-ים 03-5078116 עיריית בת-ים
בית חם בחולון 03-5025635 עיריית חולון
"מועדונית יומית" בית חם בחיפה 04-8625880 עיריית חיפה
בית חם בנתניה 09-8603342 עיריית נתניה
בית חם בשדרות 08-6222130 עיריית שדרות

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לפנות למסגרות ה"בית חם" באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית או באופן עצמאי.
 • פנייה באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית:
  • לאחר קבלת הפנייה, העובד הסוציאלי המטפל בנערות וצעירות במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית יבצע את הפעולות הבאות -
   • יבדוק האם מסגרת הבית החם אכן תוכל לסייע לנערה להתמודד עם בעיותיה.
   • במקרה שהעובד הסוציאלי הגיע למסקנה כי מסגרת הבית החם אכן מתאימה לנערה היא תופנה אליה.
  • במקרה שבמחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית אין עובד סוציאלי המטפל בנערות וצעירות -
   • מנהל המחלקה לשירותים חברתיים יבדוק האם מסגרת הבית החם אכן תוכל לסייע לנערה או לצעירה להתמודד עם בעיותיה.
   • במקרה שמנהל המחלקה לשירותים חברתיים הגיע למסקנה כי מסגרת הבית החם אכן מתאימה לנערה היא תופנה אליה.
 • פנייה באופן עצמאי על-ידי הנערה:
  • הנערה תופנה אל העובד הסוציאלי המטפל בנערות וצעירות במחלקת הרווחה ברשות המקומית.
  • העובד הסוציאלי יבדוק האם מסגרת הבית החם אכן תוכל לסייע לנערה להתמודד עם בעיותיה.
  • במקרה שהעובד הסוציאלי הגיע למסקנה כי מסגרת הבית החם אכן מתאימה לנערה היא תופנה אליה.
  • במקרה שאין במחלקה לשירותים חברתיים עובד סוציאלי המטפל בנערות/צעירות, הטיפול וההפניה ייעשו על ידי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים או אדם מטעמו.

תוכנית טיפול

 • הפניית הנערה לבית החם תלווה בבניית תוכנית טיפול/התערבות.
 • תוכנית הטיפול היא באחריות העובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים בשיתוף העובד הסוציאלי בבית החם.
 • לאחר הפניית הנערה למסגרת "בית חם", באחריות המחלקה לשירותים חברתיים למלא את הטפסים הבאים:

משך השהות בבית החם

 • כל נערה תשהה בבית החם יומיים בשבוע מתוך שעות הפעילות המוגדרות מראש (השעות משתנות מבית לבית).
 • הנערה/צעירה תנהל כרטיס נוכחות חודשי אישי (נספח ה' בהוראת תע"ס מס׳ 17.4).
 • האחריות לניהול כרטיס הנוכחות מוטלת הן על הנערה והן על הצוות.
 • הנערות ישהו בבית החם עד שנה מיום תחילת הפעילות.
 • במקרים מיוחדים, בהם יש להאריך את השהות מעבר לשנה:
  • יש צורך לקיים דיון בוועדת הערכה.
  • ועדת ההערכה רשאית לאשר הארכת השהות בבית החם עד לשישה חודשים נוספים.
  • לאחר הארכת השהות בבית החם לתקופה נוספת של שישה חודשים, יש לקיים ועדת הערכה נוספת.
  • במקרה בו ועדת ההערכה סבורה כי הנערה זקוקה לתקופה נוספת לשהות בבית החם, יש להגיש בקשה לאישור למנהל/ת השרות למתבגרים צעירים וצעירות.

ועדת הערכה

 • הפעלת בית חם לנערות וצעירות בסיכון תהיה מלווה בוועדת הערכה.
 • תפקידיה של ועדת ההערכה:
  • לקיים דיון לגבי כל נערה אחת לשישה חודשים לבחינת השגת המטרות שהוצבו עבורה ודרכי המשך טיפול.
  • לקיים דיון לגבי המשך שהות בבית החם לחצי שנה נוספת.
 • במהלך הדיון בוועדת ההערכה יש לערוך דו"ח עבור כל נערה שבה דנים (נספח ו' בהוראת תע"ס מס׳ 17.4).
 • בוועדת ההערכה יהיו חברים בעלי התפקידים הבאים:
  • מפקח מחוזי של השירות לטיפול בנערות וצעירות.
  • עובד סוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים האחראי על טיפול בנערות/צעירות או נציג המחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים של הנערה.
  • עובד סוציאלי של הבית החם.

חשוב לדעת

 • ישנם בתים חמים המיועדים לנערים במצוקה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות