על זוכה לאפשר לחייב פרק זמן סביר לשלם את חובו טרם פתיחת תיק בהוצאה לפועל
פתיחת הליכי הוצאה לפועל מבלי לאפשר לחייב אפשרות לשלם את חובו יכולה להיחשב כהתנהגות בחוסר תום לב
פתיחת הליכי הוצאה לפועל בחוסר תום לב יכולה לזכות את החייב בפיצוי
כאשר החייב הוא לקוח והזוכה הוא בנק, חובת תום הלב של הבנק כלפי הלקוח מוגברת, ובהתאמה זכותו של החייב לקבל פיצוי על הפרת החובה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט השלום בבית שאן
שם התיק:ת"א 53101-05-12
תאריך:17.12.2014
קישור:לקריאת פסק הדין

תקציר העובדות הרלוונטיות

 • לקוח נטל הלוואה מהבנק לצורך רכישת רכב, וכנגד ההלוואה משכן את הרכב.
 • הרכב נגנב, והלקוח הודיע על כך לבנק.
 • הלקוח והבנק המתינו לכספי חברת הביטוח.
 • הלקוח נטל הלוואה נוספת לרכישת רכב חלופי, וגם אותו משכן לבנק.
 • חברת הביטוח התעכבה עם העברת הכספים.
 • הלקוח הודיע לבנק כי הכספים מחברת הביטוח צפויים להיכנס בקרוב. למרות זאת, הבנק פתח בהליכי הוצאה לפועל.
 • ביום שנתקבל הכסף מחברת הביטוח, הגיעו מעקלים לביתו של הלקוח ולקחו את הרכב, ולקוח נאלץ לשלם סכום כסף לצורך שחרורו.
 • הלקוח הגיש תביעה כנגד הבנק לפיצויים.

החלטת בית המשפט

 • הבנק לא הודיע ללקוח על כוונתו לפתוח בהליכי הוצאה לפועל.
 • מכיוון שהלקוח הודיע לפקידי הבנק על הכספים אשר אמורים להתקבל מחברת הביטוח, היה על הבנק להימנע מפתיחת תיקי ההוצאה לפועל, עד לקבלת כספי חברת הביטוח (אשר עם העברתם סולק חוב הלקוח לבנק).
 • הזדרזות הבנק לפתיחת הליכי ההוצאה לפועל, מבלי לתת ללקוח את פרק הזמן הדרוש עד לכניסת כספי הביטוח, הינה התנהגות בחוסר תום לב, במיוחד לאור חובתו המוגברת של הבנק להתנהג בתום לב כלפי לקוחותיו.
 • מתוך הסכום ששילם הלקוח לצורך שחרור הרכב, כ- 16,000 ₪ היו בגין פתיחת תיקי הוצאה לפועל לרבות בגין אגרות, תפיסת הרכב ושכר טרחת עורך דין, ועל הבנק לשלם ללקוח סכום זה.
 • בנוסף, על הבנק לפצות את הלקוח בסכום של 20,000 ₪, בגין הפרת חובת תום הלב.
 • בקביעת גודל הפיצוי נלקח בחשבון שהלקוח לא הוכיח את שיעור הנזק שנגרם לו בגין תפיסת הרכב, ואת העובדה כי הרכב הוחזר לו עוד באותו יום של התפיסה.

משמעות

 • על זוכה לתת לחייב פרק זמן סביר לפרוע את החוב, ולא להזדרז לפתוח בהליכי הוצאה לפועל.
 • פתיחת הליכי ההוצאה לפועל, מבלי לתת לחייב פרק הזמן הדרוש לשלם את החוב, עשויה להיחשב כהתנהגות בחוסר תום לב, במיוחד אם מדובר ביחסי בנק-לקוח.
 • פתיחת הליכי הוצאה לפועל בחוסר תום לב יכולה לזכות את החייב בפיצוי.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.