עיקול הוא צעד המופנה נגד הבעלים של נכס או מי שמחזיק בנכס כדי להגביל את יכולת השימוש בנכס
מטרת העיקול היא לתפוס את הנכס ולמנוע מצב שבו החייב יבריח את הנכס או יהרוס אותו ובכך יפגע באפשרות של הזוכה להיפרע מהנכס עצמו
כאשר ניתן צו עיקול על נכסים של החייב, ניתן לעקל אותם גם אם הם נמצאים אצל אדם אחר
אם החייב אינו פורע את החוב לאחר צו העיקול, ניתן למכור את הנכסים שנתפסו, ובכסף שיתקבל מהמכירה ניתן יהיה להשתמש לפירעון החוב
למידע נוסף ראו מילון מונחים באתר רשות האכיפה והגבייה
  • עיקול הוא צעד המופנה נגד הבעלים של נכס או מי שמחזיק בנכס שנועד להגביל את יכולת השימוש בנכס.
  • מטרת העיקול היא לתפוס את הנכס ולמנוע מצב שבו החייב יבריח את הנכס (יעביר את הנכס לידי צד שלישי כדי ליצור מראית עין לפיה הנכס אינו בבעלות החייב) או יהרוס אותו ובכך יסכל את האפשרות של הזוכה להיפרע מהנכס עצמו.
דוגמה
אם לחייב יש רכוש כגון: מצלמה, מחשב, אופניים וכיו"ב, במסגרת העיקול ייתפס רכוש זה, וכך לא יוכל החייב להבריח אותו. בהמשך ניתן יהיה למכור את הרכוש שנתפס, ובכסף שיתקבל מהמכירה ניתן יהיה להשתמש לפרעון החוב.
  • כאשר מדובר בעיקול מיטלטלין (נכסים שאינם נדל"ן), ניתן להוציא את הנכסים המעוקלים מהמקום בו הם נמצאים או להשאיר אותם במקומם אך לסגור אותם במנעול.
  • כאשר מדובר ברכוש שהעברת הזכויות בו כרוכה ברישום רשמי, ניתן לבצע את העיקול באמצעות רישום.
דוגמה
עיקול רכב יכול להתבצע על-ידי רישום העיקול במשרד הרישוי. מרגע רישום העיקול, בעל הרכב לא יוכל למכור את המכונית לאחר. כדי לממש את העיקול ולהשתמש ברכב לצורך פירעון החוב יש לבצע תפיסה פיזית של הרכב ולאחר מכן למכור אותו.
דוגמה
עיקול מקרקעין מתבצע באמצעות רישום העיקול בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) או ברישום בספרים של החברות המשכנות, שבו נרשמות הזכויות. מרגע זה לא יכול בעל המקרקעין למכור או להעביר את הקרקע או את הדירה הבנויה עליה לאדם אחר. בהמשך ניתן יהיה למכור את הדירה או הקרקע.
  • אם החייב לא יפרע את החוב, ניתן יהיה למכור את הנכסים שנתפסו, ובכסף שיתקבל מהמכירה ניתן יהיה להשתמש לפירעון החוב.
  • כאשר ניתן צו עיקול על נכסים של החייב, ניתן לעקל אותם גם אם הם נמצאים אצל אדם אחר.
  • רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול כלל נכסי החייב או על עיקול נכס מסוים מנכסיו, הנמצאים בידי צד שלישי. למידע נוסף ראו עיקול נכסים של חייב בהוצאה לפועל הנמצאים אצל צד שלישי.

חשוב לדעת

  • ביצוע העיקול בפועל כרוך בהוצאות (כגון תשלום לקבלן המבצע את העיקול בפועל), והוצאות אלה מתווספות לחוב בתיק, שעל החייב לשלם כדי להביא לסגירת התיק.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים