הפורטל מרכז את הצעדים וההליכים שחייב בהוצאה לפועל יכול לנקוט במקרה שנשלחה אליו אזהרה, וכן את אפשרויות הסיוע המשפטי שעומדות לרשותו.

קבלתם מכתב התראה מההוצאה לפועל? מבקרים אתכם נציגי ההוצאה לפועל?

כאשר נפתח תיק הוצאה לפועל נגד חייב, חייבת להישלח אליו אזהרה שמחייבת אותו לבצע את המוטל עליו (לשלם את החוב או לבצע מעשה כלשהו שבית משפט פסק כי עליו לעשות), וזאת תוך פרק זמן שקבוע באזהרה. לרשות החייב עומדות מספר אפשרויות פעולה כמפורט בהמשך.

פעולות מיידיות נוספות של חייב שלא מכיר בחוב במקרה של פסק דין

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים