בנק למשכנתאות הוא כינוי כולל לכל בנק או מוסד פיננסי שקיבל רישיון מבנק ישראל להעניק הלוואה לדיור (משכנתא)
יש בנקים שמתמחים במשכנתאות ובנקים מסחריים שמעניקים משכנתאות כחלק מפעילותם הכללית (יש גם חברות ביטוח שמעניקות משכנתאות)
הבנקים למשכנתאות מעניקים 2 סוגי משכנתאות: משכנתא מסובסדת מטעם משרד הבינוי והשיכון ומשכנתא בנקאית (מסחרית)
מומלץ לדרוש מפקיד הבנק תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון כדי לבדוק את האפשרות לקבל משכנתא מסובסדת במקום או בנוסף למשכנתא הבנקאית

בנק למשכנתאות הוא כינוי לבנק או מוסד פיננסי שקיבל רישיון מבנק ישראל להעניק הלוואה לצורך רכישה, הרחבה, שיפוץ או בניית דירה (משכנתא).

  • הבנקים למשכנתאות מעניקים 2 סוגי משכנתאות:
  • את המשכנתא ניתן לקבל מבנק מסחרי שמעניק משכנתא כחלק מפעילותו הכללית או מבנק ייעודי שמתמחה בהענקת משכנתא (לרוב מדובר בחברת בת של בנק מסחרי).

חשוב לדעת

  • מומלץ לערוך סקר שוק בין הבנקים השונים שמעניקים משכנתאות שכן עשויים להיות הבדלים בעלויות, בעמלות ובתנאי ההלוואה בין בנק לבנק, מעבר למגבלות בנק ישראל על לקיחת משכנתא.
  • מומלץ בטרם לקיחת משכנתא בנקאית (מסחרית), לדרוש מפקיד הבנק תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון כדי לבדוק את האפשרות לקבל משכנתא מסובסדת במקום או בנוסף למשכנתא הבנקאית.
  • יש גם חברות ביטוח בעלות רישיון מבנק ישראל שרשאיות להעניק משכנתא.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים