הקדמה:

בנק למשכנתאות הוא כינוי כולל לכל בנק או מוסד פיננסי שקיבל רישיון מבנק ישראל להעניק הלוואה לדיור (משכנתא)
ישנם בנקים המתמחים במשכנתאות ובנקים מסחריים המעניקים משכנתאות כחלק מפעילותם הכללית (ישנן גם חברות ביטוח המעניקות משכנתאות)
הבנקים למשכנתאות מעניקים 2 סוגי משכנתאות: משכנתא מסובסדת מטעם משרד הבינוי והשיכון ומשכנתא בנקאית (מסחרית)
מומלץ לדרוש מפקיד הבנק תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון כדי לבדוק את האפשרות לקבל משכנתא מסובסדת במקום או בנוסף למשכנתא הבנקאית (מסחרית)
שימו לב
בנק ישראל הודיע על הארכות בדחיית תשלומי המשכנתא.

בנק למשכנתאות הוא כינוי לבנק או מוסד פיננסי אשר קיבל רישיון מבנק ישראל להעניק הלוואה לצורך רכישה, הרחבה, שיפוץ או בניית דירה (משכנתא).

  • הבנקים למשכנתאות מעניקים 2 סוגי משכנתאות:
  • את המשכנתא ניתן לקבל מבנק מסחרי המעניק משכנתא כחלק מפעילותו הכללית או מבנק ייעודי המתמחה בהענקת משכנתא (לרוב מדובר בחברת בת של בנק מסחרי).

חשוב לדעת

  • מומלץ לערוך סקר שוק בין הבנקים השונים המעניקים משכנתאות שכן עשויים להיות הבדלים בעלויות, בעמלות ובתנאי ההלוואה בין בנק לבנק, מעבר למגבלות בנק ישראל על לקיחת משכנתא.
  • מומלץ בטרם לקיחת משכנתא בנקאית (מסחרית), לדרוש מפקיד הבנק תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון כדי לבדוק את האפשרות לקבל משכנתא מסובסדת במקום או בנוסף למשכנתא הבנקאית.
  • ישנן גם חברות ביטוח בעלות רישיון מבנק ישראל להעניק משכנתא.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים