בית המשפט העדיף את זכותם של ילדים לקבלת מזונות מאביהם על זכותו לצאת מהארץ
על המבקש לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ בגין חוב מזונות לספק ערבויות שיאפשרו גביית חוב מזונות עבר והבטחת תשלום מזונות עתידיים עד לבגרות הילדים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי ירושלים
שם התיק:ברע (י-ם) 3284/07
תאריך:14.03.2008
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • בני זוג היגרו לארה"ב וילדיהם נולדו בה.
 • כעבור שמונה שנים, התגרשו בני הזוג, והאישה חזרה לישראל עם ילדיהם.
 • האישה הגישה תביעה לבית הדין הרבני, אשר נתן פסק דין המחייב את אביהם בתשלום מזונות הילדים.
 • האב לא שילם את המזונות.
 • בעת ששהה בישראל הוצא נגדו, עפ"י בקשת האישה והילדים, צו עיכוב יציאה מן הארץ.
 • ראש ההוצאה לפועל קיבל את בקשת האב לביטול צו עיכוב היציאה.
 • בית המשפט לענייני משפחה דחה את ערעורם של האישה והילדים על החלטתו של ראש ההוצאה לפועל.
 • האישה והילדים הגישו ערעור לבית המשפט המחוזי.

החלטת בית המשפט

 • בית המשפט השיב את צו עיכוב היציאה מהארץ:
  • זכות היציאה מהארץ היא זכות חוקתית, אולם גם הזכות לקבלת מזונות שנפסקו בפסק דין היא זכות חוקתית.
  • החובה להבטיח מזונות לקטין היא שיקול שיש להביאו בחשבון במסגרת צו עיכוב יציאה מן הארץ.
  • יש לאכוף פסק דין של בית דין רבני ישראלי הפוסק מזונות.
 • כדי לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ יש לספק ערבויות:
  • האב לא סיפק ערבים, ערבות או בטוחה אחרת.
  • אם יביא האב ערבויות מתאימות, להנחת דעתו של ראש ההוצאה לפועל, יוכל לצאת מן הארץ.
  • הערבויות יהיו כאלה שיאפשרו גבייה, בפועל, הן של חוב מזונות העבר, והן את המזונות שיש לשלם עד הגיע כל אחד מן הילדים לגיל 18 או סיום כיתה י"ב, המאוחר מן השניים.

משמעות

 • על המבקש לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ בגין חוב מזונות לספק ערבויות שיאפשרו גביית חוב מזונות עבר והבטחת תשלום מזונות עתידיים עד לבגרות הילדים, כדי שזכותם למזונות לא תיפגע.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו