אם ניתן נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ במסגרת ההוצאה לפועל וברצונכם לבטלו עליכם לפעול מיידית
אם עד מתן הצו לא נקט החייב שום הליך בתיק ההוצאה לפועל, עליו להגיש בנוסף גם בקשה להארכת מועד לנקיטת ההליכים שעל חייב לנקוט בשלב פתיחת התיק
למידע נוסף ראו מדריך לחייבים בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה


למי המדריך רלוונטי?

  • חייב שניתן נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ במסגרת הליכי הוצאה לפועל והוא רוצה לבטל אותו.

פעולות לפני מתן הצו

בקשה לביטול הצו לאחר נתינתו

ביטול הצו אם לפני נתינתו לא ניתנה לחייב הזדמנות לטעון את טענותיו

ערעור על הצו

חשוב לדעת

  • חשוב מאד לפעול במהירות, ובמיוחד תוך פרקי הזמן שנקבעו בהחלטות רשם ההוצאה לפועל (במקרה של חקירת יכולת) או בחוק (במקרה של ביטול צו או ערעור).
  • אם איחרתם בהגשת בקשה או ערעור, מומלץ להגיש בקשה להארכת מועד. למידע נוסף ראו בקשה להארכת מועד בהוצאה לפועל.
  • אם עד שלב זה לא ביצעתם שום פעולה בתיק ולא הגשתם שום בקשה או התנגדות המתייחסת ישירות לעצם פתיחת התיק (כגון: התנגדות לביצוע שטר, טענת "פרעתי", התנגדות לתביעה על סכום קצוב, בקשה לחקירת יכולת וכו'), ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשות אלה באיחור. הגשת בקשות אלה נחוצה כדי להמשיך ולפעול בתיק ולהימנע מנקיטת הליכים נוספים נגד החייב. למידע על ההליכים שניתן לנקוט בשלב פתיחת התיק ראו הוצאה לפועל - תגובה לפתיחת תיק.
  • הגשת בקשה או ערעור אינה עוצרת את כניסת הצו לתוקף, ולכן מומלץ להגיש גם בקשה לעיכוב הליכים. למידע נוסף ראו בקשה לעיכוב הליכים.
  • חייב בהוצאה לפועל עשוי להיות זכאי לייצוג משפטי חינם ע"י עורך דין באמצעות הלשכה לסיוע משפטי במשרד המשפטים. למידע נוסף ראו סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים.
  • חייב מוגבל באמצעים עשוי לעמוד בתנאים לקבלת הפטר במסגרת ההוצאה לפועל, אשר יביא למחיקת חובותיו. למידע נוסף ראו מחיקת חובות (הפטר) לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל.
  • אם החייב הגיע להסדר עם הזוכה לתשלום החוב מחוץ ללשכת ההוצאה לפועל, באחריות הזוכה להודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל. הודעה זו תביא לעיכוב ההליכים נגד החייב, ובכלל זה לעיכוב צו עיכוב היציאה מהארץ. למידע נוסף ראו עיכוב הליכים בהוצאה לפועל לאחר הסכמה על הסדר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים