הפורטל מרכז מידע על יכולתו של חייב בהוצאה לפועל להתמודד עם צו עיכוב יציאה מהארץ.

קבלתם הודעה שהוצא נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ? רוצים לנסוע לחו"ל וגיליתם שיש נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ?

צו עיכוב יציאה מהארץ יכול להינתן בכל שלב של תהליך הוצל"פ ובעיקר כאשר יש חשש שהחייב ייצא מהארץ בלי לפרוע את החוב. לרוב מדובר בשלבים מתקדמים של תיק ההוצאה לפועל, לאחר שנפתחו ההליכים והחייב אינו משלם את החוב או אינו עומד בצו תשלומים שנקבע לו.

לרשות החייב עומדים מספר הליכים שהוא יכול לנקוט לפני מתן הצו ובמקרים מסוימים גם לאחר מתן הצו.

לפעמים החייב כלל אינו יודע על פתיחת תיק ההוצאה לפועל נגדו, ורק עם מתן הצו נודע לו על התיק, או שמסיבות שונות הוא לא נקט שום פעולה בתיק מאז פתיחתו, ורק לאחר מתן צו עיכוב יציאה מהארץ הוא מתחיל לנקוט צעדים בתיק. במקרים אלה מלבד הפעולות הישירות שהוא רשאי לנקוט נגד מתן צו עיכוב יציאה מהארץ, עליו לנקוט (באיחור) את ההליכים שאותם נדרש חייב לנקוט עם פתיחת התיק. למידע על הליכים אלה ראו בפורטל הוצאה לפועל - תגובה לפתיחת תיק.

איחרתי בהגשת הבקשות/ערעור

במקרה שהחייב איחר רק בתגובה/בקשה/ערעור על צו עיכוב יציאה מהארץ

במקרה שהחייב כלל לא הגיב לפתיחת התיק

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים