הפורטל מרכז את ההליכים העיקריים שניתן לנקוט בתיקי מזונות בהוצאה לפועל.

בעלך מתחמק מתשלום מזונות? קיבלת פסק דין לטובתך?

חוק ההוצאה לפועל מחמיר עם מי שצריך לשלם מזונות ומתחמק מהתשלום ומעמיד לרשות כל מי שזכאי לקבלת מזונות על-פי פסק דין אפשרויות למימוש פסק הדין וקבלת תשלום המזונות באמצעות לשכות ההוצאה לפועל.

הליכים של חייב נגד הגבלות או מאסר בתיק מזונות בלשכת ההוצאה לפועל

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים