פלסטינים תושבי איו"ש או עזה יכולים להגיש בקשה להגיע לישראל ולשהות בה כדי להתאחד עם קרוב משפחתם (בן זוג, הורה או ילד) הנמצא בארץ
טעמים הומניטריים מיוחדים עשויים להיות מצב רפואי מיוחד, התאלמנות וכדומה
הבקשה תוגש במקרים שבהם לא ניתן לקבל היתר שהייה רגיל או היתר שהייה בידי מפקד אזור
הבקשה יכולה להיות מוגשת גם על ידי שוהים בלתי חוקיים

במקרים שבהם פלסטינים תושבי יהודה ושומרון או רצועת עזה שיש להם קרוב משפחה השוהה בישראל אינם יכולים לקבל היתר שהייה בישראל לצורך איחוד משפחות, קרובם השוהה בארץ יכול להגיש עבורם בקשה לאיחוד משפחות מטעמים הומניטריים מיוחדים.

שימו לב
דף זה עוסק במקרים שבהם לא ניתן לקבל היתר שהייה רגיל או היתר בידי מפקד האזור. לפירוט המקרים שבהם ניתן לקבל היתר שהייה בידי מפקד האזור ראו בהמשך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • פלסטינים שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם אינם יכולים לקבל היתר שהייה בארץ בידי מפקד האזור.
  2. יש להם בן משפחה (הורה, ילד או בן/בת זוג) השוהה בישראל.
  3. קיימים טעמים הומניטריים המצדיקים מתן היתר שהייה.
דוגמה
 • טעמים הומניטריים עשויים להתקיים במקרה שמתאלמנים מבת/בן זוג ישראלי ונדרשים לטפל בילדים, או בנסיבות מיוחדות הנובעות ממצב רפואי של הפלסטיני או של בן המשפחה הישראלי.
 • העובדה שלמבקש ההיתר יש בן זוג השוהה בישראל, או שלבני הזוג יש ילדים משותפים, אינה מהווה לכשעצמה טעם הומניטרי מיוחד.

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס בקשה למתן רישיון שהייה בישראל מטעמים הומניטריים, ולצרף את המסמכים הבאים:
  • 3 תמונות דרכון של הקרוב הפלסטיני לגביו מוגשת הבקשה. התמונות יהיו צבעוניות, עדכניות, חזותיות, חדשות וזהות על רקע בהיר וחלק, בגודל 3.5 X‏ 4.5 ס"מ.
  • צילום תעודת הזהות של קרוב המשפחה לגביו מוגשת הבקשה.
  • צילום תעודת הזהות של הפונה.
  • צילום מסמך המעיד על הקרבה המשפחתית שבין המזמין לבין קרוב המשפחה.
  • צילום נאמן למקור של תעודת הנישואין (אם רלוונטי).
  • צילום נאמן למקור של תעודת הלידה של מגיש הבקשה.
  • מכתב המפרט את הטעמים ההומניטריים שעליהם מתבססת הבקשה וכן כל מסמך שעשוי לתמוך בבקשה.
  • תמצית רישום מעודכנת ממרשם האוכלוסין (כולל כתובת מלאה).
 • יש להגיש את הבקשה והמסמכים הנלווים במסירה אישית בלשכת הרשות הקרובה למקום המגורים.
שימו לב
נוכחות אישית של מבקשי השירות היא חובה. אם המבקש הוא שוהה בלתי חוקי השוהה במתקני רשות האוכלוסין, הבקשה תוגש על-ידי עורך דינו.
 • הבקשה תיבחן על-ידי ועדה הומניטרית ושר הפנים.
 • שר הפנים ייתן החלטה מנומקת בכתב בתוך 6 חודשים מהיום שבו הוגשו כל המסמכים הדרושים.

ערעור

 • על החלטת שר הפנים ניתן להגיש עתירה מנהלית.

מקרים שבהם ניתן לקבל היתר שהייה בארץ בידי מפקד האזור

 • במקרים הבאים אין צורך בטעמים הומניטריים מיוחדים, ושר הפנים רשאי לתת היתר שהייה בארץ בידי מפקד האזור לפלסטינים תושבי יהודה ושומרון ורצועת עזה:
  • היתר לבני זוג:
   1. כאשר הגבר לגביו מוגשת הבקשה בן 35 ומעלה.
   2. כאשר האישה לגביה מוגשת הבקשה בת 25 ומעלה.
  • היתר להורים:
   1. כאשר הקטין מתחת לגיל 14 ורישיון הישיבה בארץ מתבקש לשם מניעת הפרדתו מהורהו המשמורן השוהה כדין בישראל.
   2. כאשר הקטין מעל גיל 14, ורישיון הישיבה בארץ מתבקש לשם מניעת הפרדתו מהורהו המשמורן השוהה כדין בישראל. עם זאת, במקרה זה ההיתר לא יוארך אם הקטין אינו מתגורר דרך קבע בישראל.

מתן מעמד תושב ארעי בישראל על ידי שר הפנים

 • במקרים הבאים, רשאי שר הפנים לתת מעמד תושב ארעי בישראל לפלסטינים שבן/בת זוגם אזרח או תושב ישראל וזאת אם ענה על כל התנאים הבאים:
  1. יש בידו היתר שהייה בישראל ממפקד האזור, והוא שוהה בישראל כדין.
  2. גילו מעל 50 שנה.
  3. שוהה בישראל כדין 10 שנים לפחות.
 • למידע נוסף על אופן הגשת הבקשה לקבלת מעמד תושב ארעי ראו: הגשת בקשה כללית לקבלת מעמד תושב ארעי (א/5)
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים