הקדמה:

הבקשה נועדה לאפשר לאדם פלסטיני תושב איו"ש או עזה להגיע לישראל ולשהות בה כדי להתאחד עם קרוב משפחתו (בן זוג, הורה או ילד) הנמצא בארץ
הבקשה תוגש כאשר לא ניתן לקבל היתר שהייה רגיל או היתר שהייה בידי מפקד אזור עבור אותו אדם
הבקשה יכולה להיות מוגשת גם על ידי שוהים בלתי חוקיים
לפרטים נוספים ראו אתר רשות האוכלוסין וההגירה
אזהרה
ערך זה אינו עוסק בקבלת היתר שהייה מיוחד או היתר בידי מפקד האזור, אלא נוגע למקרים בהם לא ניתן לקבל היתר שהייה כאמור. למקרים בהם ניתן לקבל היתר שהייה בידי מפקד האיזור ראו כאן

במקרה בו פלסטיני תושב יהודה ושומרון או רצועת עזה, אשר יש לו קרוב משפחה השוהה בישראל, אינו יכול לקבל היתר שהייה בישראל (לרבות לא בידי מפקד האזור) לצורך איחוד משפחות, יכול קרובו השוהה בארץ להגיש עבורו בקשה לאיחוד משפחות מטעמים הומניטריים מיוחדים. הבקשה תיבחן בידי וועדה הומניטרית ושר הפנים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • פלסטיני שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא אינו יכול לקבל היתר שהייה בארץ היתר שהייה בידי מפקד האיזור.
  2. קיים לאותו אדם בן משפחה השוהה (הורה, ילד, בן-זוג) בישראל.
  3. קיימים טעמים הומניטריים המצדיקים מתן היתר שהייה, כגון בני זוג שהתאלמנו מבן הזוג הישראלי ונדרשים לטפל בילדיהם, בנסיבות מיוחדות הנובעות ממצבים רפואיים (של המוזמן או של בן הזוג הישראלי) וכיוצא בכך.
טיפ
העובדה כי למבקש ההיתר או הרישיון בן זוג השוהה בישראל, או כי לבני הזוג ילדים משותפים, לא תהווה כשלעצמה טעם הומניטרי מיוחד.

למי ואיך פונים

הבקשה ומסמכים נדרשים

 • יש למלא את טופס הבקשה למתן רישיון שהייה בישראל מטעמים הומניטריים, בצירוף המסמכים הבאים:
  • 3 תמונות דרכון של הקרוב לגביו מוגשת הבקשה. התמונות יהיו צבעוניות, עדכניות, חזותיות, חדשות וזהות על רקע בהיר וחלק, בגודל 3.5 * 4.5 ס"מ.
  • צילום תעודת הזהות של קרוב המשפחה לגביו מוגשת הבקשה.
  • צילום תעודת זהות של הפונה.
  • צילום מסמך המעיד על הקרבה המשפחתית שבין המזמין לבין קרוב המשפחה.
  • צילום נאמן למקור של תעודת הנישואין (אם רלוונטי).
  • צילום נאמן למקור של תעודת הלידה של מגיש הבקשה.
  • מסמך המפרט את הטעמים ההומניטריים העומדים בבסיס הבקשה וכן כל מסמך שעשוי לתמוך בבקשה.
  • תמצית רישום מעודכנת ממרשם האוכלוסין (כולל כתובת מלאה).

הגשה וטיפול בבקשה

 • הבקשה והמסמכים הנלווים יוגשו במסירה אישית בלשכת הרשות הקרובה למקום המגורים.
 • שימו לב
  נוכחות אישית של מבקשי השירות היא חובה. אם המבקש הוא שוהה בלתי חוקי אשר שוהה במתקני רשות האוכלוסין, הבקשה תוגש על-ידי עורך דינו.
 • שר הפנים יתן החלטה מנומקת בכתב בתוך 6 חודשים מהיום בו הוגשו כל המסמכים הדרושים.

ערעור

 • על החלטת שר הפנים ניתן להגיש עתירה מנהלית.

חשוב לדעת

 • במקרים הבאים אין צורך בטעמים הומניטריים מיוחדים, ושר הפנים רשאי לתת היתר שהייה בארץ בידי מפקד האיזור לפלסטינים תושבי יהודה ושומרון ורצועת עזה:
  • במקרה של בני זוג:
   1. כאשר הגבר לגביו מוגשת הבקשה מעל גיל 35.
   2. כאשר האישה לגביה מוגשת הבקשה מעל גיל 25.
  • במקרה של הורים:
   1. כאשר הקטין מתחת לגיל 14 ורישיון הישיבה בארץ מתבקש לשם מניעת הפרדתו מהורהו המשמורן השוהה כדין בישראל.
   2. כאשר הקטין מעל גיל 14, ורישיון הישיבה בארץ מתבקש לשם מניעת הפרדתו מהורהו המשמורן השוהה כדין בישראל. עם זאת, במקרה זה ההיתר לא יוארך אם הקטין אינו מתגורר דרך קבע בישראל.
לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

חקיקה ונהלים