פורטל זה מקיף את הנהלים להעסקת עובדים פלסטינים בישראל, למעט עובדים פלסטינים המועסקים בישובים הישראליים ביהודה ושומרון

עובדים פלסטינים המועסקים בישראל זכאים לאותם זכויות בעבודה כמו עובדים ישראלים, לרבות זכויות מכוח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ספציפיים בענף שבו הם מועסקים.
עם זאת, קיימות פרוצדורות מיוחדות ביחס לעובדים פלסטינים, הקשורות להיתרי כניסה והעסקה ותשלום באמצעות אגף שירות מעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה. בפורטל זה תמצאו התייחסות לנושאים אלו, תוך הבחנה בין פלסטינים המתגוררים ברשות הפלסטינית, ומי שמתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.

שימו לב:

  • בשלב זה, הפורטל אינו מכסה את זכויותיהם של עובדים פלסטינים המועסקים בישובים הישראלים ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת
  • למידע על זכויות כלליות המוקנות לעובדים פלסטינים המועסקים בישראל מכח דיני העבודה החלים על כלל העובדים, בקרו בפורטל התעסוקה.
  • למידע על זכויות נוספות המוקנות לעובדים פלסטינים המועסקים בישראל בענף הבנייה, בקרו בפורטל עובדי בניין.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע נכתב בסיוע רשות האוכלוסין וההגירה.