פורטל זה מקיף את הנהלים להעסקת עובדים פלסטינים בישראל, למעט עובדים פלסטינים שמועסקים בישובים הישראליים ביהודה ושומרון

ממשלת ישראל מתירה העסקת עובדים פלשתינאים בענפי: בניין, חקלאות, מלונאות, מסעדות, מוסדות סיעודיים ותעשייה ושירותים.
עובדים פלסטינים שמועסקים בישראל זכאים לאותן זכויות בעבודה כמו עובדים ישראלים, לרבות זכויות מכוח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ספציפיים בענף שבו הם מועסקים.
עם זאת, קיימים הליכים מיוחדים ביחס לעובדים פלסטינים, שקשורים להיתרי כניסה והעסקה ותשלום באמצעות אגף שירות מעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה. בפורטל זה תמצאו התייחסות לנושאים אלו, תוך הבחנה בין פלסטינים שמתגוררים ברשות הפלסטינית, ומי שמתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.

שימו לב:

  • בשלב זה, הפורטל לא מכסה את זכויותיהם של עובדים פלסטינים שמועסקים בישובים הישראלים ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.
  • למידע על זכויות כלליות שמוקנות לעובדים פלסטינים שמועסקים בישראל מכח דיני העבודה שחלים על כל העובדים, בקרו בפורטל התעסוקה.
  • למידע על זכויות נוספות שמוקנות לעובדים פלסטינים שמועסקים בישראל בענף הבנייה, בקרו בפורטל עובדי בניין.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע נכתב בסיוע רשות האוכלוסין וההגירה.