אדם שרוצה לשהות בישראל ואינו אזרח ישראלי או תושב קבע, יכול להגיש בקשה לקבלת מעמד תושב ארעי (א/5)
פלסטינים בני 50 ומעלה שנשואים לאזרח או תושב קבע בישראל, ושוהים בישראל כדין ב-10 השנים האחרונות, זכאים להגשת בקשה לקבלת מעמד תושב ארעי (א/5)
לסטודנטים, זכאים לעלייה, אנשי דת, בני זוגם וילדיהם הקטינים קיים הליך נפרד לקבלת מעמד תושב ארעי (אשרות א/1, א/2, א/3, א/4)
תושב ארעי זכאי לחלק מהזכויות הסוציאליות בישראל, בהתאם לסוג הרישיון שיש לו, ובתנאי שהוא עומד בתנאים של הזכות הספציפית (למשל: זכויות בביטוח לאומי, הזכות לעבוד, זכויות בריאות, זכויות בחינוך, ועוד)
למידע נוסף ראו נוהל מתן בפועל/הארכת רישיון תושב ארעי א/5 באתר רשות האוכלוסין וההגירה

אדם שרוצה לשהות בישראל והוא לא אזרח או תושב קבע, ואינו מבקש לשהות כסטודנט, זכאי לעלייה, איש דת, בני זוגם של אלה או ילדיהם הקטינים, רשאי להגיש בקשה לקבלת מעמד תושב ארעי (א/5).

 • הבקשה תוגש על ידי נוכחות אישית של האדם המבקש במשרדי רשות האוכלוסין וההגירה.
שימו לב
תושב ארעי זכאי לחלק מהזכויות הסוציאליות בישראל, בהתאם לסוג הרישיון שיש לו, ובתנאי שהוא עומד בתנאים של הזכות הספציפית (למשל: זכויות בביטוח לאומי, הזכות לעבוד, זכויות בריאות, זכויות בחינוך, ועוד)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 1. כל אדם הרוצה לשהות בישראל ואינו אזרח או תושב קבע, והוא אינו אחד מהבאים:
  • סטודנט ששוהה בישראל למטרת לימודים.
  • עולה חדש ששוהה בישראל על מנת להחליט לגבי העלייה.
  • איש דת אשר בא לישראל לביקור דתי.
  • בני משפחה של סטודנט, עולה חדש או איש דת.
 2. פלסטינים בני 50 ומעלה שנשואים לאזרח או תושב קבע בישראל, ושוהים בישראל כדין ב-10 השנים האחרונות.

הגשת הבקשה

הגשת בקשה ראשונה

 • המבקש ימלא טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה/להחלפת סוג אשרה (עמודים 6-7), ויגיש את הטופס בסניף רשות האוכלוסין וההגירה הקרוב למקום מגוריו.
 • המבקש יגיש את הבקשה בעצמו על ידי נוכחות אישית בסניף רשות האוכלוסין וההגירה בלבד.
  • אם המבקש נמצא במתקן כליאה, ניתן להגיש את הבקשה על ידי עורך דינו.
 • על המבקש לשלם אגרה בסך 175 ₪ (נכון לשנת 2021).
 • בנוסף להגשת טופס הבקשה, על המבקש להצטייד במסמכים הבאים:
  • דרכון זר בתוקף.
  • תעודת לידה.
  • אם המבקש עבר שינוי שם (פרטי/משפחה), עליו להציג תעודה רשמית המעידה על כך.
  • מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי נוכחי וקודם.
  • תעודת יושר (כולל שמות מקוריים).
  • שלוש תמונות אישיות מעודכנות.
  • מכתב פירוט נסיבות עדכניות להגשת הבקשה. למכתב יש לצרף מסמכים שתומכים בנאמר בו.
  • אישור עדכני ממקום עבודה אם המבקש עובד.
  • תצהיר על כך שהחומר שהוגש הוא נכון, ועל החובה להודיע ללשכת רשות האוכלוסין על כל שינוי.
  • הצהרה חתומה בה מצהיר המבקש כי ידוע לו שאם תוך 45 יום לא יומצאו המסמכים המבוקשים ולא ניתנה לו הארכה להגשתם יעודכן כי הבקשה מבוטלת ותישלח הודעת סירוב.
  • כשמדובר בקטין, יש להציג אישור חתום ע"י שני ההורים, ואישור חתימה בפני הלשכה או אישור מהאפוטרופוס החוקי (במידה ואחד ההורים או שניהם שוהים בחו"ל, אז נדרשת חתימה בפני קונסול ישראלי או בפני נוטריון + אימות קונסולרי).

הגשת בקשה חוזרת

 • בעת הגשת בקשה חוזרת לקבלת מעמד תושב ארעי (א/5), על המבקש להגיש את כל המסמכים הדרושים להגשת בקשה ראשונה, כמפורט בפסקה הקודמת.
 • עם זאת, אם קיים שוני בין הנסיבות שבגללן אושרה הבקשה הראשונה, לבין נסיבות המבקש עכשיו, ייערך לו ראיון אישי להבהרת השינוי.

שלבי ההליך

 • עובד רשות האוכלוסין שמקבל את הבקשה, יבדוק אם כבר מאושר למבקש לקבל אשרת א/5, או אם המבקש עומד בתנאים לקבלת המעמד, ויוודא שאין מניעה למתן המעמד.
 • אם המבקש שוהה בישראל מעל לחצי שנה, תישלח למשטרה בקשה למידע על עברו הפלילי ומידע מודיעיני.
 • עובד רשות האוכלוסין וההגירה יעביר את ההחלטה למנהל הלשכה אם:
  • אם יראה כי קיים ספק לגבי קיום מרכז חיים בישראל.
  • אם יראה כי המבקש אינו מקיים מרכז חיים בישראל.
שימו לב
הבקשה למעמד תושב ארעי (א/5) לא תאושר אם ימצא כי מרכז חייו של המבקש אינו בישראל רוב הזמן הנבדק.
 • אם החליטה רשות האוכלוסין וההגירה לאשר את הבקשה, עובד הרשות יעדכן בגיליון הרישום את ההחלטה ויעניק למבקש מעמד תושב ארעי.
 • תקופת האשרה למעמד תושב ארעי (א/5) היא עד שנה אחת בכל פעם.
 • עובד הרשות ינפיק מדבקה אשר תודבק בדרכון הזר וידפיס תעודת זהות חדשה/ספח חדש לתעודת הזהות הארעית.
שימו לב
 • פלסטינים בני 50 ומעלה שנשואים לאזרח או תושב קבע בישראל, ושוהים בישראל כדין ב-10 השנים האחרונות, זכאים לקבלת מעמד תושב ארעי (א/5) .
 • היתר כזה ניתן לתקופה של שנתיים בכל פעם.

ערעור

 • על החלטת רשות האוכלוסין וההגירה ניתן לערער לבית הדין לעררים.
 • יש להגיש את הערר תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה בבקשה.
 • אפשר להגיש את הערר לבית הדין לעררים בשתי דרכים:

חשוב לדעת

 • אם הוגשה הבקשה במועד אך לא הסתיימו הבדיקות הנדרשות לפני שהסתיים מועד תוקף האשרה הנוכחית, יוארך תוקף האשרה הקיימת בשלושה חודשים נוספים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים