עיכוב ביצוע הוא דחיית ביצועו של פסק דין (בהליך אזרחי) או גזר דין (בהליך פלילי) עד לסיום הדיון בערעור
כדי לעכב את ביצוע פסק הדין או גזר הדין יש להגיש בקשה
אם טרם הוגש ערעור, יש להגיש את הבקשה לבית המשפט שנתן את פסק הדין או גזר הדין
אם כבר הוגש ערעור, יש להגיש את הבקשה לבית המשפט שאליו הוגש הערעור
אם בינתיים נפתח תיק בהוצאה לפועל, ניתן להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל לעכב את ההליכים בתיק

תקציר

עיכוב ביצוע של פסק דין (בהליך אזרחי) או גזר דין (בהליך פלילי) הוא דחיית ביצועו עד להחלטת בית המשפט בערעור שיוגש.

 • מטרת עיכוב הביצוע היא למנוע מצב בלתי הפיך שבו הנתבע (בהליך אזרחי) או הנאשם (בהליך פלילי) יבצע את מה שהוטל עליו במסגרת החלטת בית המשפט ולאחר מכן, במסגרת ערעור שיוגש, ההחלטה תשתנה ולא יהיה ניתן להשיב את המצב לקדמותו.
דוגמה
 • בפסק דין נקבע שהתובע הוא בעל מקרקעין והנתבע, שהקים על הקרקע עסק ממנו הוא מתפרנס, צריך להתפנות ממנה.
 • הנתבע הגיש ערעור על פסק הדין שקבע שעליו להתפנות מן הקרקע.
 • אם הנתבע ימלא אחר פסק הדין מיד לאחר שניתן ויפנה את המקרקעין, התובע יוכל לעשות בקרקע כרצונו ואף למכור אותה.
 • במקרה כזה, הנתבע יאבד את פרנסתו ואם בעתיד בית המשפט שידון בערעור יהפוך את פסק הדין, לא יהיה ניתן להחזיר את המצב לקדמותו כי הבעלות על הקרקע עברה לאחר.
 • במקרה כזה, הנתבע יוכל להגיש בקשה לעכב את ביצוע פסק הדין (כלומר, בינתיים שלא לפנות את הקרקע) עד להחלטת בית המשפט בערעור.

שיקולי בית המשפט

 • בעיכוב ביצוע בהליך אזרחי, בית המשפט ישקול את השיקולים הבאים:
  • האם לנתבע ייגרם נזק בלתי הפיך אם ימלא אחר פסק הדין, כך שאם הערעור יתקבל, לא יהיה ניתן להשיב את המצב לקדמותו.
  • מהם סיכויי הערעור? (אם סיכויי הערעור נמוכים, בית המשפט ייטה שלא לעכב את ביצוע פסק הדין).
  • מה הנזק שייגרם לנתבע אם פסק הדין לא יעוכב ומה הנזק שייגרם לתובע אם פסק הדין יעוכב.
 • בעיכוב ביצוע בהליך פלילי, בית המשפט ישקול את השיקולים הבאים:
  • חומרת העבירה ונסיבות ביצוע העבירה.
  • אורך תקופת המאסר.
  • סיכויי הערעור להתקבל.
  • העבר הפלילי של הנאשם (המבקש) והתנהגותו במהלך המשפט.
  • נסיבות אישיות של הנאשם (המבקש).
  • האם הערעור הוגש על גזר הדין (העונש) או גם על הכרעת הדין (אשם או לא אשם).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שמבקש לעכב את ביצועו של פסק דין או גזר דין עד להחלטת בית המשפט בערעור שיוגש.

למי ואיך פונים

 • אם טרם הוגש ערעור יש להגיש את הבקשה לעיכוב הביצוע לבית המשפט שנתן את פסק הדין או גזר הדין.
 • אם הוגש ערעור יש להגיש את הבקשה לעיכוב הביצוע לבית המשפט שאליו הוגש הערעור.
 • מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לצורך הגשת הבקשה.

חשוב לדעת

 • אם בינתיים נפתח נגד החייב תיק הוצאה לפועל בגין פסק הדין, ניתן להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לעיכוב הליכים (במקום להגיש לבית המשפט בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין).
 • עורכי דין מייצגים של חייבים או זוכים או מי מטעמם, יידרשו לזמן תור מראש בהגעה ללשכה במקרים שבהם ברצונם להגיש יותר מ-5 בקשות בו זמנית, כולל תדפיסים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים