הקדמה:

הדרך להביא לשינוי החלטה של בית המשפט שניתנה במסגרת פסק דין היא באמצעות הגשת ערעור
הגשת ערעור אינה מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל, ולשם כך ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים או בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין
אם התקבל הערעור, ובינתיים בוצע פסק הדין המקורי במסגרת הוצאה לפועל, רשאי רשם הוצאה לפועל לתת צו להחזרת המצב לקדמותו
במקרה שהמערער ביצע את פסק הדין המקורי שלא דרך ההוצאה לפועל, לא ניתן לבקש צו להחזרת המצב לקדמותו במסגרת הוצאה לפועל


 • הליכי ההוצאה לפועל נועדו לשם גביית חובות ומימוש פסקי דין שניתנו.
 • במסגרת הליכי ההוצאה לפועל לא ניתן לערער על פסק דין ולא ניתן להעלות טיעונים שניתן היה להעלותם במסגרת הדיון בבית המשפט.
 • מי שניתן נגדו פסק דין והוא מעוניין לשנות את ההחלטה של פסק הדין יכול לעשות זאת אך ורק באמצעות הגשת ערעור לבית המשפט.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין, והוא מעוניין לערער על פסק הדין עצמו.

למי ואיך פונים

 • ברוב המקרים (אך לא תמיד) ערעור מוגש לבית משפט בערכאה גבוהה יותר מזו של בית המשפט שנתן את ההחלטה.
 • בחלק מהמקרים אין זכות ערעור אוטומטית (למשל במקרה של פסק דין בבית המשפט לתביעות קטנות), ועל כן יש צורך בהגשת בקשת רשות לערער.
 • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי או ייצוג משפטי בידי עורך דין בטרם הגשת הערעור.

שלבי ההליך

 • ההליכים משתנים בהתאם לסוג פסק הדין וסוג בית המשפט שנתן אותו.

ערעור

 • לאחר שניתן פסק דין בערעור, בדרך כלל לא ניתן לערער עליו.
 • במקרים נדירים ניתן להגיש בקשת רשות לערער על פסק הדין שניתן בערעור.

חשוב לדעת

 • החוק קובע מועדים להגשת ערעורים או בקשת רשות ערעור. מי שאיחר בהגשת הערעור חייב להגיש בקשה להארכת מועד.
 • הגשת ערעור אינה מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל, ועל כן מי שמערער על פסק הדין ומעוניין שלא יינקטו נגדו הליכי הוצאה לפועל עד להכרעה בערעור, חייב להגיש בקשה לעיכוב הליכים.
 • המערער יכול גם להגיש יחד עם הערעור בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין. בקשה זו תוגש לבית המשפט שנתן את פסק הדין שעליו מערערים (ולא ללשכת ההוצאה לפועל).
 • במקרה שהתקבל הערעור, ובינתיים בוצע פסק הדין המקורי:
  • אם ביצע החייב (המערער) את פסק הדין במסגרת הוצאה לפועל, רשאי רשם הוצאה לפועל לתת צו להחזרת המצב לקדמותו.
  • אם המערער ביצע את פסק הדין המקורי שלא דרך ההוצאה לפועל, לא ניתן לבקש צו להחזרת המצב לקדמותו במסגרת הוצאה לפועל. במקרה כזה על המערער להגיש תביעת השבה לבית המשפט.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל