הקדמה:

במקרה שקיבלתם מכתב אזהרה שנפתח נגדכם תיק בלשכת ההוצאה לפועל עליכם לפעול מיידית
חייב בהוצאה לפועל עשוי להיות זכאי לייצוג משפטי חינם מטעם הלשכה לסיוע משפטי
למידע נוסף ראו מדריך לבעלי חוב בתיקי הוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה


למי המדריך רלוונטי?

אם תיק ההוצאה לפועל נפתח בגלל המחאה (צ'ק), שטר או משכנתא

אם תיק ההוצאה לפועל נפתח כתביעה על סכום קצוב

אם תיק ההוצאה לפועל נפתח בגין פסק דין שניתן נגד החייב

 • אם החוב נובע מפסק דין של בית משפט, והחייב חולק על פסק הדין, עומדות לרשותו מספר פעולות שהוא יכול לבצע בבית המשפט:
 • ערעור על פסק הדין -
 • בקשה לעיכוב הליכים או עיכוב ביצוע פסק הדין -
 • הגשת הערעור אינה מונעת מהזוכה לפתוח תיק בהוצאה לפועל או להמשיך בנקיטת הליכי הוצאה לפועל נגד החייב במקרה שכבר נפתח נגדו תיק. כדי למנוע זאת החייב צריך לבקש לעכב את הליכי הביצוע של פסק הדין.
 • את הבקשה לעיכוב ניתן להגיש להוצאה לפועל או לבית המשפט. למידע נוסף ראו:
 • בקשה לביטול פסק הדין -

אם בינתיים שילם החייב את החוב או מילא אחר פסק הדין

 • בכל מקרה שבו החייב פרע את החוב (לאחר מתן פסק הדין, לאחר היווצרות החוב בגין ההמחאה (צ'ק) או השטר, או לאחר קבלת התראה לפני הגשת תביעה על סכום קצוב) או ביצע את האמור בפסק הדין, הוא יכול להגיש בקשה בטענת "פרעתי".
 • למידע נוסף ראו טענת "פרעתי" של חייב בהוצאה לפועל.

חשוב לדעת

 • יש לפעול במהירות -
 • עיכוב הליכים -
 • הגשת התנגדות או בקשה מצד החייב אינה פוטרת אותו מהחובה לשלם את החוב או להתייצב לחקירת יכולת, והזוכה בתיק יכול להמשיך לנקוט נגדו הליכים (כגון: עיקולים, הטלת הגבלות וכד').
 • כדי להימנע מנקיטת הליכים אלה עד שהבקשות/ההתנגדויות שהגיש החייב ידונו לגופן, החייב יכול לבקש מרשם ההוצאה לפועל לעכב את ההליכים. למידע נוסף ראו בקשה לעיכוב הליכים.
 • במקרים מסוימים זכאי החייב לעיכוב הליכים אוטומטי. למידע נוסף ראו עיכוב הליכים אוטומטי בהוצאה לפועל.
 • במקרים מסוימים החייב פטור מהתייצבות לחקירת יכולת. למידע נוסף ראו פטור מהתייצבות לחקירת יכולת בהוצאה לפועל.
 • ייצוג משפטי חינם מטעם המדינה -

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים