הקדמה:

חייב המבקש לשנות ייצוג בתיק, או לשנות פרטים אישיים בתיק של מי שאינו עורך דין מייצג, יכול לעשות זאת באמצעות הגשת בקשה
לפרטים נוספים ראו בקשה לשינוי ייצוג ובקשה לשינוי פרטים באתר רשות האכיפה והגבייה

טפסים

חייב, או אדם המסייע לחייב, יכול לבקש לשנות פרטי עורך-דין מייצג, או לעדכן את פרטיו של גורם אחר בתיק, שאיננו עורך דין מייצג (חייב, זוכה, צד ג').

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב בהוצאה לפועל, או מי שמסייע לחייב בתיק הוצאה לפועל, המבקש לעדכן את הפרטים של עורך הדין המייצג בתיק או את פרטיו של גורם אחר בתיק, כגון: פרטי החייב, פרטי הזוכה או צד ג'.
דוגמה
 • בקשה לשינוי ייצוג - ביטול ייצוג (כך שאדם בתיק לא יהיה מוצג על ידי עורך דין), הוספת עורך-דין מייצג או החלפת עורך דין מייצג באחר.
 • בקשה לעדכון פרטים של מי שאינו עורך דין מייצג, יכולה להיות שינוי שם, כתובת וכדומה.

למי ואיך פונים

 • בקשה לשינוי ייצוג או לעדכון פרטים ניתן להגיש בכל לשכות ההוצאה לפועל.
 • במקרה של בקשה לשינויי ייצוג- הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה לשינוי ייצוג (טופס 408) ויש לסמן ב- X את בקשה מס' 111 ("בקשה לשינוי ייצוג") ולבחור את סוג הבקשה.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • ייפוי כוח חתום כדין.
  • צילום תעודת זהות (כולל ספח).
  • במקרה שמבוקשת החלפת ייצוג, יש לצרף מכתב הסכמה מהלקוח.
 • את הבקשה יש להגיש בשני עותקים.
 • במקרה של בקשה לעדכון/שינוי פרטים (למי שאינו מיוצג ע"י עו"ד)- הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה לשינוי פרטי חייב /זוכה (טופס 411) ולסמן ב- X את בקשה מס' 307.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות (כולל ספח).
  • מסמכים התומכים בבקשה כגון צילום תעודת זהות, הסכם שכירות וכדומה.
  • במקרה של הוספת מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני אין צורך באסמכתא התומכת בבקשה.
 • את הבקשה יש להגיש בשני עותקים.
טיפ
ניתן להוריד כיום ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים