הקדמה:

מעסיק של עובד זר אינו רשאי להחזיק בדרכונו של העובד בניגוד לרצונו
מעסיק המחזיק בדרכון של עובד זר ללא הסכמת העובד עובר עבירה פלילית


מעסיק של עובד זר אינו רשאי להחזיק את דרכונו של העובד בניגוד לרצונו.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. עובד זר שמעסיקו מחזיק בדרכונו ללא הסכמתו, רשאי להגיש תלונה במשטרה.

הגשת תלונה בגין הפרת זכויות העובד


חשוב לדעת

  • במקרה שזכויות עובד זר מופרות על ידי המעסיק, ניתן להסתייע בארגוני הסיוע לעובדים זרים.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים


תודות