גמלאי המקבל קצבת פנסיה, אינו נחשב "מבוטח בביטוח פנסיוני", אלא כגמלאי, ולכן הוא אינו זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני החל מהיום הראשון לעבודתו, אלא לאחר 6 חודשי עבודה
כדי להיות זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני החל מיום עבודתו הראשון, על העובד להוכיח במועד תחילת עבודתו אצל המעסיק, שהוא מבוטח בביטוח פנסיוני

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בחיפה
שם התיק:סעש (חי') 25715-04-13‏ ‏
תאריך:29.04.2015
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

רקע עובדתי

 • התובע (העובד) הינו גמלאי צה"ל.
 • לאחר פרישתו מהצבא, השתתף בקורס להכשרת שמאי רכב ועבד כמתמחה שכיר במשרד שמאים (המעסיק) במשך כשנה וחודשיים.
 • העובד הגיש תביעה לבית הדין לעבודה נגד המעסיק, במסגרתה תבע בין היתר פיצוי בשל כך שהמעסיק לא ביצע הפרשות לביטוח הפנסיוני שלו במשך תקופת עבודתו.
 • העובד טוען שעל המעסיק לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני החל מהחודש הראשון לעבודתו, וזאת לאור העובדה כי עם תחילת עבודתו הוא היה גמלאי של צה"ל, כלומר היה לו ביטוח פנסיוני טרם תחילת עבודתו אצל המעסיק. (צו ההרחבה מחייב ביצוע הפרשות לביצוע פנסיוני החל מהיום הראשון לעבודה למי שבמועד תחילת העבודה היה מבוטח בביטוח פנסיוני, ולגבי עובדים אחרים החובה להפריש לביטוח פנסיוני היא רק כעבור 6 חודשי עבודה).
 • המעסיק אישר כי לא ביצע הפרשות לביטוח הפנסיוני אולם טען שהעובד זכאי להפרשות רק כעבור 6 חודשי עבודה מכיוון שהעובד לא הביא כל ראיה לכך שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני עם תחילת עבודתו.

החלטת בית הדין

 • בסעיף 6(ה) לצו הרחבה בדבר פנסיה חובה נקבע כי העובד יהיה זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני לאחר 6 חודשים מתחילת העבודה.
 • עם זאת, עובד שהתקבל לעבודה כשהוא כבר מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מיום העבודה הראשון לעבודתו (כאשר במקרה כזה ההפרשות יבוצעו רטרואקטיבית לאחר שלושה חודשי עבודה או בתום שנת המס, לפי המוקדם מביניהם).
 • תכליתו של סעיף זה הינה למנוע מצב שבו כתוצאה ממעבר העובד ממקום עבודה אחד למשנהו תיפסק עבורו רציפות ההפרשות לפנסיה, באופן שעשוי לפגוע בזכויותיו הפנסיוניות.
 • מכיוון שהעובד היה גמלאי צה"ל המקבל פנסיה מהצבא, אין לראותו כ"מבוטח בביטוח פנסיוני" במועד תחילת עבודתו אצל המעסיק, שכן במועד פרישתו לגמלאות הוא עבר ממעמד של מבוטח למעמד של גמלאי.
 • גם אם בית הדין היה מקבל את טענת העובד לפיה במועד פרישתו מהצבא הוא נחשב כמבוטח בביטוח פנסיוני ולא כגמלאי, אזי עדיין לא הייתה מתקבלת טענתו של העובד שכן העובד לא הוכיח שבמועד תחילת עבודתו אצל המעסיק הוא היה עדיין מבוטח בביטוח פנסיוני. ולא הציג נתונים בדבר פרק הזמן שחלף ממועד פרישתו מהצבא לבין מועד תחילת עבודתו אצל הנתבע.
 • לאור האמור לעיל, פסק בית הדין שהעובד זכאי לפיצוי בגין חלק המעביד בהפרשות לביטוח הפנסיוני החל מהחודש השביעי לעבודתו ועד סיום עבודתו.

משמעות

 • גמלאי המקבל פנסיה אינו נחשב "מבוטח בביטוח פנסיוני", אלא כגמלאי, ולכן אם הוא מתחיל לעבוד במקום מסוים, הוא אינו זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני החל מהיום הראשון לעבודתו, אלא רק לאחר 6 חודשי עבודה.
 • כדי להיות זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני החל מיום עבודתו הראשון, על העובד להוכיח במועד תחילת עבודתו אצל המעסיק, שהוא אכן מבוטח בביטוח פנסיוני.
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.