סטודנטית שנעדרה בגלל טיפולי פוריות לפחות 21 ימים בסמסטר ולא הגישה מטלה זכאית להגיש את המטלה בתוך 7 שבועות מתום ההיעדרות
לפרטים על מימוש הזכות במוסד הלימודי יש לפנות לרכז ההתאמות
למידע רשמי ראו סעיף 5 לכללי זכויות הסטודנט


סטודנטיות שנעדרו בגלל טיפולי פוריות 21 ימים לפחות בסמסטר שכוללים מועד שבו חויבו להגיש מטלה או בסמוך לו, זכאיות לדחייה במועד ההגשה.

  • במקרים אלה ניתן להגיש את המטלה או מטלה חלופית - בהתאם להחלטת המרצה, בתוך 7 שבועות מתום תקופת ההיעדרות.
דוגמה
"מטלה"- תרגיל, עבודה כולל עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי לקבלת פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
דוגמה
הצגת אישורים רפואיים על טיפולי הפוריות.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי מחויב לפרסם בכל שנה באתר האינטרנט ובשנתון/ידיעון את זכויותיהן של סטודנטיות שעוברות טיפולי פוריות וכיצד ניתן לממש אותן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות