הקדמה:

צרכן רשאי לקרוא את מונה החשמל בעצמו ולדווח על כך לחברת החשמל לצורך עריכה או תיקון של חשבון החשמל
דיווח עצמי על קריאת המונה אפשרי רק כאשר חשבון החשמל הוא דו חודשי
השירות הוא ללא תשלום
לפרטים נוספים ראו באתר חברת החשמל

צרכן רשאי לדווח לחברת החשמל על קריאת מונה החשמל העדכנית, ובהתאם לכך ייערך חשבון החשמל.

 • קריאת מונה החשמל על ידי הצרכן מתבצעת בדרך כלל באחד המצבים הבאים:
  • כאשר חשבון החשמל האחרון נערך על פי הערכה, והצרכן מעוניין לתקן אותו בהתאם לקריאת המונה בפועל;
  • כאשר יש צורך בעריכת חשבון חשמל מיוחד (שלא במועדים הרגילים), למשל במקרים של מעבר דירה;
  • כאשר הצרכן מעוניין מראש לדווח על קריאת המונה העדכנית לפני עריכת חשבון החשמל ושליחתו לצרכן.

מי זכאי?

 • כלל צרכני החשמל בישראל, המקבלים חשבון חשמל דו חודשי.
 • אם מטרת הדיווח היא לצורך חשבון החשמל הבא, ניתן לדווח על מצב מונה רק אם עברו 49 ימים מיום תאריך עריכת החשבון האחרון.
 • אם הדיווח על קריאת המונה נעשה לצורך תיקון חשבון החשמל האחרון -
  • ניתן לדווח על מצב מונה ולדרוש את תיקון חשבון החשמל בהתאם רק אם הפער בין מצב הקריאה בחשבון החשמל לבין הקריאה המעודכנת אינו עולה על 2,500 קוט"ש.
  • ניתן לממש אפשרות זו פעמיים בשנה לכל היותר.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לדווח על מצב המונה בטופס המקוון.
 • יש להצטייד בחשבון החשמל האחרון, ובפרטים הבאים: מספר חוזה, תאריך עריכת החשבון, מצב הקריאה הנוכחית המודפס בחשבון החשמל, מספר המונה המלא כפי שמוטבע על לוח המונה בארון החשמל, ומצב הקריאה המעודכן.
 • אם קיים יותר ממונה אחד, יש לרשום את מספרי המונים ומצבי הקריאה של כל המונים, ולא רק של המונה שעבורו מתבקש התיקון.
 • אם הדיווח על קריאת המונה נעשה לצורך תיקון חשבון החשמל האחרון -
  • לאחר הדיווח של הצרכן תשלח חברת החשמל חשבון חדש שייערך בהתאם לקריאה המתוקנת.

חשוב לדעת

 • דיווח עצמי על קריאת המונה אפשרי רק כאשר חשבון החשמל הוא דו חודשי. צרכן המקבל חשבון חד חודשי, לא יוכל לדווח באופן עצמי על קריאת המונה. אם חשבון החשמל שקיבל אינו תואם את קריאת המונה בפועל, הוא רשאי להגיש השגה על חשבון החשמל. במהלך תקופת הטיפול בהשגה לא יופעלו נגדו הליכי גבייה (למשל פתיחת תיק בהוצאה לפועל) או הליכי ניתוק.
 • לא ניתן לתקן חשבון חשמל שנשלח לצרכן באמצעות דיווח עצמי, אם הפער בין מצב הקריאה בחשבון החשמל לבין הקריאה המעודכנת עולה על 2,500 קוט"ש. במקרה כזה יש לפנות לשירות 103.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים